To nye anbefalinger fra Medicinrådet

Medicinrådet anbefaler nivolumab til modermærkekræft og omgør tidligere anbefaling vedrørende atezolizumab til lungekræft

14. november 2018

På Medicinrådets møde den 14. november godkendte Rådet to anbefalinger:

Nivolumab anbefales som mulig standardbehandling til patienter med komplet reseceret modermærkekræft stadium III og IV.

Medicinrådet anbefaler ikke atezolizumab som mulig standardbehandling til patienter med NSCLC stadie IIIB-IV med PD-L1 < 1 % med ikke-planocellulær histologi og sygdomsprogression under eller efter platinbaseret kemoterapi. 

Anbefalingerne er udsendt til regionerne og kan findes her under det pågældende sygdomsområde: Anbefalinger - nye lægemidler og nye indikationer