Gå til hovedindholdet

To nye anbefalinger fra Medicinrådet

Medicinrådet anbefaler nivolumab til modermærkekræft og omgør tidligere anbefaling vedrørende atezolizumab til lungekræft

14. november 2018

På Medicinrådets møde den 14. november godkendte Rådet to anbefalinger:

Nivolumab anbefales som mulig standardbehandling til patienter med komplet reseceret modermærkekræft stadium III og IV.

Medicinrådet anbefaler ikke atezolizumab som mulig standardbehandling til patienter med NSCLC stadie IIIB-IV med PD-L1 < 1 % med ikke-planocellulær histologi og sygdomsprogression under eller efter platinbaseret kemoterapi. 

Anbefalingerne er udsendt til regionerne og kan findes her under det pågældende sygdomsområde: Anbefalinger - nye lægemidler og nye indikationer