Atezolizumab (Tecentriq)

Status: Færdigbehandlet (Delvist anbefalet)

Ansøger: Medicinrådet har besluttet at tage sagen op af egen drift
ATC-kode: L01XC
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Lungekræft Cancer pulmonis
Anvendelse:  Ikke-småcellet lungekræft
Fagudvalg:  Lungekræft
Sidst opdateret: 14. november 2018

Anbefaling

Godkendt den 14. november 2018

Medicinrådets anbefaling vedrørende atezolizumab som mulig standardbehandling til ikke-småcellet lungekræft

OBS: Anbefalingen afløser en tidligere anbefaling for lægemidlet fra den 15. august 2018

Status for vurdering af lægemidlet

Forberedelse og protokol

Aktivitet
Medicinrådet har besluttet at tage sagen op af egen drift
Behandlet 10. oktober 2018. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget det økonomiske beslutningsgrundlag fra Amgros
Behandlet 3. august 2018. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
Behandlet 14. november 2018.