Atezolizumab (Tecentriq)

Status: Færdigbehandlet (Delvist anbefalet)

Ansøger: Medicinrådet har besluttet at tage sagen op af egen drift
ATC-kode: L01XC
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Lungekræft Cancer pulmonis
Anvendelse:  Ikke-småcellet lungekræft
Fagudvalg:  Lungekræft
Sidst opdateret: 14. november 2018

Anbefaling

Offentliggjort den 14. november 2018

Medicinrådets anbefaling vedrørende atezolizumab som mulig standardbehandling til ikke-småcellet lungekræft

OBS: Anbefalingen afløser en tidligere anbefaling for lægemidlet fra den 15. august 2018

Status for vurdering af lægemidlet

Forberedelse og protokol

Aktivitet
Medicinrådet har besluttet at tage sagen op af egen drift
Behandlet 10. oktober 2018. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget det økonomiske beslutningsgrundlag fra Amgros
Behandlet 3. august 2018. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
Behandlet 14. november 2018. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
Behandlet 10. oktober - 14. november 2018. 

Medicinrådet modtog den endelige ansøgning fra Roche den 31. januar 2018. Vurderingen har været på udvidet fagligt clockstop mellem 15. marts 2018 og 28. juni 2018.

Clockstoppet blev igangsat for at gennemarbejde komplekse sundhedsfaglige problemstillinger vedrørende datagrundlaget for sammenligninger.

Medicinrådet har gennemført den første vurdering af atezolizumab på 13 uger fra modtagelse af den endelige ansøgning, når perioden med udvidet fagligt clockstop fratrækkes.

Rådet besluttede den 24. september 2018 at genvurdere anbefalingen på eget initiativ, da der efter anbefalingen blev gjort opmærksom på karakteren og alvorligheden af de bivirkninger, der optræder ved behandling med docetaxel.

Medicinrådet har således gennemført vurderingen på i alt 20 uger og 3 dage