Lægemidler og indikations­udvidelser

Medicinrådet udarbejder anbefalinger af nye lægemidler og indikationsudvidelser. Du kan læse mere om Medicinrådets arbejde med nye lægemidler og indikationsudvidelser her. 

Du kan abonnere på de enkelte lægemidler og modtage ændringerne via e-mail. Klik på  rss-ikonet, når du er inde på siden for det lægemiddel, som du gerne vil abonnere på.

Viser 79 resultater

1 - 25 af 79 resultater
Sygdomsområde Specifik sygdom Lægemiddel Fagudvalg Sidst opdateret
Cancer, Kræftsygdomme Akut leukæmi, Blodkræft Azacitidin (Onureg) Akut leukæmi 19-05-2022
Blodsygdomme, Cancer, Hæmatologi, Kræftsygdomme Polycytæmi vera Ropeginterferon-alfa-2b Kroniske myeloproliferative sygdomme (inkl. kronisk myeloid leukæmi) 18-05-2022
Blodsygdomme, Cancer, Hæmatologi, Kræftsygdomme Paroxystisk nokturn hæmoglobinuri (PNH) Pegcetacoplan (Empaveli) Benign hæmatologi 17-05-2022
Mave- og tarmsygdomme Crohns sygdom Risankizumab (Skyrizi) Inflammatoriske tarmsygdomme 16-05-2022
Endokrinologi, Stofskiftesygdomme Cushings syndrom Osilodrostat (Isturisa) Hypofyse- og binyresygdomme 12-05-2022
Cancer, Kræftsygdomme Cancer pulmonis, Lungekræft Pralsetinib (Gavreto) Tværgående kræftlægemidler 12-05-2022
Cancer, Kræftsygdomme Cancer pulmonis, Lungekræft Osimertinib (Tagrisso) Lungekræft 12-05-2022
Gastroenterologi, Mave- og tarmsygdomme Korttarmssyndrom Teduglutid (Revestive) Inflammatoriske tarmsygdomme 12-05-2022
Cancer, Kræftsygdomme Cancer pulmonis, Lungekræft Selpercatinib (Retsevmo) Tværgående kræftlægemidler 12-05-2022
Stofskiftesygdomme Metakromatisk leukodystrofi OTL-200 (Libmeldy) Metakromatisk leukodystrofi 11-05-2022
Stofskiftesygdomme Pompes sygdom Avalglucosidase alfa Fenylketonuri 11-05-2022
Gigtsygdomme Aksial spondylartrit Tofacitinib (Xeljanz) Gigtsygdomme 10-05-2022
Lunge- og luftvejssygdomme Astma Tezepelumab (Tezspire) Svær astma 04-05-2022
Øjensygdomme Aldersrelateret makuladegeneration Faricimab (Vabysmo) Øjensygdomme 04-05-2022
Øjensygdomme Diabetisk maculaødem Faricimab (Vabysmo) Øjensygdomme 04-05-2022
Øjensygdomme Diabetisk maculaødem Brolucizumab (Beovu) Øjensygdomme 04-05-2022
Nyresygdomme Kronisk nyresygdom Roxadustat (Evrenzo) Nyresygdomme 28-04-2022
Cancer, Kræftsygdomme Diffust storcellet B-celle lymfom (DLBCL) Axicabtagene ciloleucel (Yescarta) Lymfekræft (lymfomer) 28-04-2022
Blodsygdomme, Cancer, Hæmatologi, Kræftsygdomme Kronisk myeloid leukæmi Asciminib (Scemblix) Kroniske myeloproliferative sygdomme (inkl. kronisk myeloid leukæmi) 28-04-2022
Cancer, Kræftsygdomme Nyrekræft, Renalcellekarcinom Lenvatinib (Kisplyx) i komb. med pembrolizumab (Keytruda) Nyrekræft 25-04-2022
Cancer, Kræftsygdomme Akut leukæmi, Blodkræft Venetoclax (Venclyxto) i kombination med et hypomethylerende stof Akut leukæmi 25-04-2022
Blodsygdomme, Cancer Blodkræft, Kronisk lymfatisk leukæmi Acalabrutinib (Calquence) Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) 21-04-2022
Neuromuskulære sygdomme Muskelsvind, Spinal muskelatrofi Risdiplam (Evrysdi) Spinal muskelatrofi 08-04-2022
Stofskiftesygdomme Amyloidose Daratumumab (Darzalex) i kombination med bortezomib, cyclophosphamid og dexamethason Knoglemarvskræft (myelomatose) 08-04-2022
Infektionssygdomme CMV-infektion Maribavir (Livtencity) Akut leukæmi 05-04-2022
1 - 25 af 79 resultater
Henter