Gå til hovedindholdet

Pembrolizumab (Keytruda) i kombination med platinbaseret kemoterapi (genvurdering)

Status: Færdigbehandlet (Delvist anbefalet)

Ansøger: MSD Danmark
ATC-kode: L01XC18
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Lungekræft Cancer pulmonis
Anvendelse:  Planocellulær ikke-småcellet lungekræft
Fagudvalg:  Lungekræft
Sidst opdateret: 27. januar 2021

Medicinrådet har på baggrund af nye data genoptaget sagen den 7. maj 2020.

Se Medicinrådets 1. behandling af pembrolizumab i kombination med kemoterapi til planocellulær ikke-småcellet lungekræft, som blev afsluttet den 28. august 2019.

Anbefaling

Godkendt den 27. januar 2021

Medicinrådets anbefaling vedrørende pembrolizumab i kombination med kemoterapi til behandling af planocellulær ikke-småcellet lungekræft med PD-L1-ekspression < 50 %

Medicinrådet anbefaler pembrolizumab i kombination med kemoterapi til patienter med uhelbredelig planocellulær ikke-småcellet lungekræft med PD-L1-ekspression ≥ 1 % og < 50 %, som er i god almentilstand og har få andre sygdomme.

Medicinrådet anbefaler pembrolizumab i kombination med kemoterapi, fordi pembrolizumab i kombination med kemoterapi giver patienterne længere levetid end den behandling, patienterne får i dag. Det trækker dog ned i den samlede vurdering af pembrolizumab i kombination med kemoterapi, at der kan være flere bivirkninger end ved den behandling, patienter får i dag.

Medicinrådet vurderer på baggrund af ovenstående, at sundhedsvæsenets omkostninger til kombinationsbehandlingen vil være rimelige.

Denne anbefaling erstatter Medicinrådets tidligere anbefaling fra august 2019 vedr. samme lægemiddel til samme subpopulation.

Medicinrådet anbefaler ikke pembrolizumab i kombination med kemoterapi til patienter med uhelbredelig planocellulær ikke-småcellet lungekræft og PD-L1-ekspression < 1 %.

Medicinrådet anbefaler ikke pembrolizumab i kombination med kemoterapi, fordi datagrundlaget gør det vanskeligt at vurdere, om patienter i denne gruppe, der får pembrolizumab i kombination med kemoterapi, får længere tid at leve i. Samtidig kan der være flere bivirkninger ved behandlingen med pembrolizumab i kombination med kemoterapi end ved den behandling, patienterne får i dag.

Medicinrådet vurderer på baggrund af ovenstående, at sundhedsvæsenets omkostninger til kombinationsbehandlingen ikke vil være rimelige.

Denne anbefaling erstatter Medicinrådets tidligere anbefaling fra august 2019 vedr. samme lægemiddel til samme subpopulation.

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
07. maj 2020. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
7. maj - 04. august 2020. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
20. august 2020. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
21. august - 09. december 2020. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
Påbegyndt 27. november 2020. 
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
16. december 2020. 

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
21. august 2020 - 27. januar 2021. 
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser
09. december 2020. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
27. januar 2021.