Gå til hovedindholdet

Pembrolizumab (Keytruda) i komb. med kemoterapi

Status: Færdigbehandlet (Ikke anbefalet)

Ansøger: MSD Danmark
ATC-kode: L01XC18 + L01CD01 + L01XA02
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Lungekræft Cancer pulmonis
Anvendelse:  Planocellulær ikke-småcellet lungekræft
Fagudvalg:  Lungekræft
Sidst opdateret: 28. august 2019

Anbefaling

Godkendt den 28. august 2019

Medicinrådets anbefaling vedrørende pembrolizumab i kombination med kemoterapi som mulig standardbehandling af planocellulær ikke-småcellet lungekræft

Medicinrådet anbefaler ikke pembrolizumab i kombination med platinbaseret kemoterapi som mulig standardbehandling til patienter med planocellulær ikke-småcellet lungekræft med PD-L1-ekspression ≥ 50 %.

Medicinrådet anbefaler ikke pembrolizumab i kombination med platinbaseret kemoterapi som mulig standardbehandling i første linje til patienter med planocellulær ikke-småcellet lungekræft med PD-L1- ekspression ≥ 1 % og < 50 %.

Medicinrådet anbefaler ikke pembrolizumab i kombination med platinbaseret kemoterapi som mulig standardbehandling til patienter med planocellulær ikke-småcellet lungekræft med PD-L1-ekspression < 1 %.

Medicinrådet vurderer for alle tre populationer, at der ikke er et rimeligt forhold mellem den kliniske
merværdi og de omkostninger, kombinationsbehandlingen forventes at have

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
29. oktober 2018. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
29. oktober 2018 - 27. februar 2019. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
18. marts 2019. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
18. marts - 19. juni 2019. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
12. - 25. juni 2019. 
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
19. juni 2019. 

Omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag
12. august 2019. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
28. august 2019. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
18. marts - 28. august 2019. 

Medicinrådet har gennemført vurderingen af pembrolizumab i komb. med kemoterapi på 18 uger og 2 dage.

Der var clock-stop fra den 15. maj til den 19. juni 2019 grundet en fejl i den endelige ansøgning.