Gå til hovedindholdet

Niraparib (Zejula) - Kræft i æggestokkene

Status: Færdigbehandlet (Delvist anbefalet)

Ansøger: GSK
ATC-kode: L01XK02
Sygdomsområde:  Cancer Kræftsygdomme
Specifik sygdom:  Æggestokkekræft Ovariecancer
Anvendelse:  Kræft i æggestokkene, æggelederne eller primær kræft i bughinden
Fagudvalg:  Gynækologisk kræft
Sidst opdateret: 23. juni 2021

Anbefaling

Godkendt den 23. juni 2021

Medicinrådets anbefaling vedr. niraparib til 1. linje vedligeholdelsesbehandling af avanceret high-grade kræft i æggestokkene, æggelederne eller primær kræft i bughinden

Medicinrådet anbefaler niraparib til patienter med kræft i æggestokkene med BRCA-mutation eller homolog rekombinationsdefekt (HRD-positive patienter).

Medicinrådet anbefaler niraparib til disse patienter, fordi behandlingen forlænger den tid, der går, før patienternes kræftsygdom forværres. For de HRD-positive patienter er behandlingen samlet set mere effektiv end de nuværende behandlinger.

Anbefalingen gælder både for nydiagnosticerede patienter og patienter med tilbagefald, som ikke tidligere er behandlet med et lignende lægemiddel, og hvis sygdom er platinfølsom.

For disse patienter vurderer Medicinrådet, at sundhedsvæsenets omkostninger til lægemidlet vil være rimelige i forhold til effekten.

Medicinrådet anbefaler ikke niraparib til patienter med kræft i æggestokkene, som ikke har BRCA-mutation og er HRD-negative.

Medicinrådet anbefaler ikke niraparib til disse patienter, fordi behandlingen ikke forlænger den tid, der går, før patienternes kræftsygdom forværres væsentligt, og fordi der er bivirkninger ved behandlingen.

 

OBS: Anbefalingen afløser en tidligere anbefaling vedrørende platinsensitiv, recidiverende kræft i æggestokkene. Se version 1.0 (30. januar 2019).  

 

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
11. august 2020. 
Medicinrådet har sendt protokollen til ansøger
26. november 2020. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
25. februar 2021. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
25. februar - 28. april 2021. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
16. april 2021. 
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
04. maj 2021. 

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
25. februar - 23. juni 2021. 
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser
28. april 2021. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
23. juni 2021. 

 

Anbefalingen afløser en tidligere anbefaling vedrørende platinsensitiv, recidiverende kræft i æggestokkene. Se version 1.0 (30. januar 2019). 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
25. februar - 23. juni 2021. 

 

Medicinrådet har brugt 16 uger og 6 dage (118 dage) på arbejdet med niraparib til kræft i æggestokkene.