Gå til hovedindholdet

Lorlatinib (Lorviqua) til ikke-småcellet lungekræft (ALK-positiv)

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: Pfizer
ATC-kode: L01XE44
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Lungekræft Cancer pulmonis
Anvendelse:  ALK-positiv ikke-småcellet lungekræft, 2. eller 3. linjebehandling
Fagudvalg:  Lungekræft
Sidst opdateret: 24. marts 2021

Medicinrådet revurderer lorlatinib på baggrund af supplerende data fra ansøger og en ny prisforhandling med Amgros.

Se Medicinrådets 1. behandling af lorlatinib til uhelbredelig ALK-positiv ikke-småcellet lungekræft, som blev afsluttet den 22. juni 2020.

Anbefaling

Godkendt den 24. marts 2021

Medicinrådet anbefaler lorlatinib som andenlinjebehandling til patienter med uhelbredelig ikke-småcellet lungekræft og Anaplastisk Lymfom Kinase (ALK)-translokation (også kaldet ALK-positive).
På baggrund af den nye pris vurderer Medicinrådet, at omkostningerne ved behandlingen er rimelige, når man sammenligner med andre lægemidler, der bruges til patientgruppen.

Medicinrådet gør opmærksom på, at datagrundlaget for effekten af behandlingen med lorlatinib er sparsomt.

Medicinrådet ønsker, at der bliver indsamlet mere viden om lægemidlet, og opfordrer klinikere til at indsamle data om effekt og bivirkninger. Medicinrådet vil efter 2 år undersøge, om der er indsamlet data, og vil på den baggrund tage stilling til, om anbefalingen skal revurderes.

Medicinrådet anbefaler lorlatinib som tredjelinjebehandling til patienter med uhelbredelig ikke-småcellet lungekræft, som er ALK-positive og har fået behandling med crizotinib og en anden ALK-tyrosin kinase inhibitor. Medicinrådet forventer, at det drejer sig om meget få patienter.

Status for vurdering af lægemidlet

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
12. november 2020 - 24. februar 2021. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
12. februar - 04. marts 2021. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
24. februar 2021. 

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
12. november 2020 - 24. marts 2021. 
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser
24. februar - 24. marts 2021. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
24. marts 2021.