Gå til hovedindholdet

Lorlatinib (Lorviqua)

Status: Arkiveret

Ansøger: Pfizer
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Lungekræft Cancer pulmonis
Fagudvalg:  Lungekræft
Sidst opdateret: 22. juni 2020

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
26. marts 2019. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
26. marts - 11. oktober 2019. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
25. februar 2020. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
25. februar - 23. april 2020. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
3. april - 04. maj 2020. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
23. april 2020. 

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
25. februar - 22. juni 2020. 
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser
23. april 2020. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
22. juni 2020. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
25. februar - 22. juni 2020. 

Medicinrådet har brugt 16 uger og 6 dage på sit arbejde med lorlatinib til ALK-positiv ikke-småcellet lungekræft.