Gå til hovedindholdet

Emicizumab (Hemlibra)

Status: Færdigbehandlet (Ikke anbefalet)

Ansøger: Roche
ATC-kode: B02BX06
Sygdomsområde:  Blodsygdomme Hæmatologi
Specifik sygdom:  Blødersygdom Hæmofili
Anvendelse:  Hæmofili A uden inhibitor
Fagudvalg:  Blødersygdomme
Sidst opdateret: 21. april 2022

OBS: Medicinrådet har den 21. april 2022 udgivet en opdateret behandlingsvejledning for hæmofili A, hvor emicizumab indgår. Find den her. 

Såfremt der er uoverensstemmelser mellem den opdaterede behandlingsvejledning og Medicinrådets tidligere vurdering af emicizumab, er det den opdaterede behandlingsvejledning, der er gældende.  

Anbefaling

Godkendt den 19. juni 2019

Medicinrådets anbefaling vedrørende emicizumab som mulig standardbehandling til hæmofili A

Medicinrådet anbefaler ikke emicizumab som mulig standardbehandling til svær hæmofili A. Emicizumab tilfører ikke nogen klinisk merværdi hos den generelle patientpopulation og har betydelige meromkostninger sammenlignet med faktor VIII-præparater.

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
27. september 2018. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
27. september 2018 - 13. februar 2019. 
Medicinrådet har sendt protokollen til ansøger

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
04. april 2019. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
4. april - 15. maj 2019. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
8. - 22. maj 2019. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
22. maj 2019. 

Omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag
11. juni 2019. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
19. juni 2019. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
4. april - 19. juni 2019. 

Medicinrådet modtog den endelige ansøgning den 4. april 2019. Sagsbehandlingstiden har været 10 uger og 6 dage.