Gå til hovedindholdet

Cemiplimab (Libtayo)

Status: 16-ugers proces (Direkte indplaceret i behandlingsvejledning)

Ansøger: Sanofi
ATC-kode: L01FF06
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Lungekræft Cancer pulmonis
Anvendelse:  Uhelbredelig ikke-småcellet lungekræft med PD-L1-ekspression > 50 %
Fagudvalg:  Lungekræft
Sidst opdateret: 14. september 2021

Medicinrådet har vurderet, om lægemidlet kan indplaceres direkte i en behandlingsvejledning.

Se den aktuelle behandlingsvejledning her: Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende ikke-småcellet lungekræft, 1. linje

Vurderingen følger Medicinrådets metodevejledning og procesvejledning for vurdering af nye lægemidler og indikationsudvidelser. Denne proces er gældende fra januar 2021.

Direkte indplacering i behandlingsvejledning

Godkendt den 15. december 2021

Tillæg til Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til førstelinjebehandling af uhelbredelig ikke-småcellet lungekræft - Direkte indplacering af cemiplimab

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
16. november 2020. 

Beslutning om direkte indplacering

Aktivitet
Medicinrådet vurderer, om lægemidlet kan indplaceres direkte i en behandlingsvejledning.
15. december 2021.