Gå til hovedindholdet

Atezolizumab (Tecentriq)

Status: Arkiveret

Ansøger: Roche
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Lungekræft Cancer pulmonis
Anvendelse:  Ikke-småcellet lungekræft
Fagudvalg:  Lungekræft
Sidst opdateret: 15. august 2018

Anbefaling

Godkendt den 15. august 2018

Medicinrådets anbefaling vedrørende atezolizumab som mulig standardbehandling til ikke-småcellet lungekræft

OBS: Der er udarbejdet en ny anbefaling for lægemidlet den 14. november 2018

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
24. juli 2017. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
24. juli - 22. december 2017. 
Medicinrådet har sendt protokollen til ansøger
22. december 2017. 

Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af atezolizumab til behandling af ikke-småcellet lungekræft NSCLC - vers. 1.0

21. marts 2018:
Rådet besluttede den 15. marts 2018, at protokollen skulle ændres, idet der skulle udfærdiges et nyt klinisk spørgsmål:
Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af atezolizumab til behandling af ikke-småcellet lungekræft NSCLC - vers. 1.1

15. maj 2018:
Rådets formænd har besluttet, at vurderingen skal foretages som oprindeligt planlagt, dvs. efter protokol version 1.0 (ses ovenfor)

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
31. januar 2018. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
31. januar - 28. juni 2018. 

Udvidet clockstop fra den 15. marts - 28. juni 2018

Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
28. juni - 05. juli 2018. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
28. juni 2018. 
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret

Omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag
03. august 2018. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
15. august 2018. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
31. januar - 15. august 2018. 

Medicinrådet modtog den endelige ansøgning fra Roche den 31. januar 2018. Vurderingen har været på udvidet fagligt clockstop mellem 15. marts 2018 og 28. juni 2018.

Clockstoppet blev igangsat for at gennemarbejde komplekse sundhedsfaglige problemstillinger vedrørende datagrundlaget for sammenligninger.

Medicinrådet har gennemført vurderingen af atezolizumab på 13 uger fra modtagelse af den endelige ansøgning, når perioden med udvidet fagligt clockstop fratrækkes.