Gå til hovedindholdet

Prisen er fortsat for høj for nyrekræft-behandlinger

Trods Rådets opfordring om at sænke priserne er fire behandlinger til metastatisk nyrekræft stadig for dyre. Derfor anbefaler Medicinrådet fortsat ikke disse behandlinger.

30. januar 2024

På rådsmødet den 24. januar 2024 besluttede Rådet, at fire behandlinger til metastatisk nyrekræft fortsat ikke kan anbefales som mulig standardbehandling.

Medicinrådet har ellers i forbindelse med arbejdet med en behandlingsvejledning for metastatisk nyrekræft opfordret lægemiddelvirksomhederne til at sænke priserne, så patienterne kunne få flere behandlingsmuligheder. Det drejer sig om avelumab i kombination med axitinib, pembrolizumab i kombination med axitinib, pembrolizumab i kombination med lenvatinib og nivolumab i kombination med cabozantinib.

I behandlingsvejledningen, som blev godkendt i juni 2023, vurderede Medicinrådet, at de fire ikke-anbefalede behandlinger er lige så effektive og sikre som dem, der bruges i dag. På grund af for høje priser anbefaler Medicinrådet dog fortsat ikke disse lægemidler som mulig standardbehandling i den lægemiddelrekommandation for metastatisk nyrekræft, som blev godkendt på rådsmødet den 24. januar 2024.

- Det er ærgerligt, at vi ikke også kan anbefale disse behandlinger, fordi lægemiddelvirksomhederne ikke har været villige til at sænke priserne til et mere rimeligt niveau. Det håber vi, de vil gøre på et senere tidspunkt, siger Birgitte Klindt Poulsen, næstformand for Medicinrådet.

Læs den opdaterede lægemiddelrekommandation, som træder i kraft den 1. juni 2024, her.