Gå til hovedindholdet

Medicinrådet har indplaceret tre lægemidler i behandlingsvejledninger

Medicinrådet har vurderet to immunglobuliner og et lægemiddel til psoriasis ved at indplacere lægemidlerne direkte i behandlingsvejledninger.

25. juni 2024

Medicinrådet har den 20. juni 2024 indplaceret tre lægemidler direkte i behandlingsvejledninger:

Gamunex og Xembify er indplaceret direkte i behandlingsvejledningerne for immunglobulinsubstitution ved primær immundefekt (PID), immunglobulinsubstitution ved sekundær immundefekt (SID) og immunglobuliner til behandling af kronisk inflammatorisk demyeliniserende polyneuropati (CIDP).

Risankizumab (Skyrizi) er indplaceret direkte i Medicinrådets behandlingsvejledning for lægemidler til moderat til svær plaque psoriasis. 

Direkte indplaceringer af lægemidler er en af de måder, Medicinrådet vurderer nye lægemidler på. Denne vurderingsproces er en mulighed, når Medicinrådet har en behandlingsvejledning på et område og vurderer, at et nyt lægemiddels effekt og sikkerhed ikke er bedre end de lægemidler, som indgår i behandlingsvejledningen.

Læs mere om direkte indplacering her: 16-ugers proces (medicinraadet.dk)

Find vurderingerne her: