Gå til hovedindholdet

Risankizumab (Skyrizi)

Status: 16-ugers proces (Direkte indplaceret i behandlingsvejledning)

Ansøger: AbbVie
ATC-kode: L04AC18
Sygdomsområde:  Hudsygdomme Dermatologi
Specifik sygdom:  Psoriasis
Anvendelse:  Moderat til svær plaque-psoriasis
Fagudvalg:  Psoriasis og psoriasis med ledgener
Sidst opdateret: 20. juni 2024

Medicinrådet har indplaceret lægemidlet direkte i behandlingsvejledningen via et tillæg til: Medicinrådets behandlingsvejledning vedr. lægemidler til moderat til svær plaque psoriasis

OBS: Lægemidlet er først anbefalet af Medicinrådet, når lægemiddelrekommandationen er offentliggjort. 

Direkte indplacering i behandlingsvejledning

Godkendt den 20. juni 2024

Tillæg til Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til moderat til svær plaque psoriasis
- Direkte indplacering af risankizumab til patienter med ledgener - version 1.0

Status for Medicinrådets vurdering (direkte indplacering)

Anmodning om vurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om vurdering
15. november 2023. 
Medicinrådet har besluttet, at lægemidlet vurderes efter proces for direkte indplacering i behandlingsvejledningen
11. januar 2024. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en ansøgning fra virksomheden
11. marts 2024. 

Medicinrådet gennemgår ansøgningsmaterialet og går i dialog med virksomheden for at sikre, at ansøgningen indeholder de nødvendige oplysninger (validering).

Medicinrådet har godkendt ansøgningen (dag 0)
22. marts 2024. 

Fagudvalget og sekretariatet vurderer dokumentationen i ansøgningen og udarbejder en vurderingsrapport.

Opdatering af behandlingsvejledning

Aktivitet
Fagudvalget og sekretariatet har udarbejdet et tillæg til behandlingsvejledningen/opdateret behandlingsvejledningen, som er sendt til ansøger og Amgros
17. maj 2024. 

Beslutning om indplacering

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt den direkte indplacering i behandlingsvejledningen
20. juni 2024. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
22. marts - 20. juni 2024. 

Medicinrådet har brugt 11 uger og 3 dage (58 dage) på arbejdet med direkte indplacering af risankizumab i behandlingsvejledningen via et tillæg.

Beslutning om anbefaling

Aktivitet
Lægemidlet er indplaceret i Medicinrådets lægemiddelrekommandation vedrørende lægemidler til moderat til svær plaque psoriasis

Anbefaling afventer lægemiddelrekommandation.