Gå til hovedindholdet

Tre nye anbefalinger

På rådsmødet d. 13. december blev der godkendt tre nye anbefalinger

14. december 2023

Anbefalinger

Nivolumab

Medicinrådet anbefaler ikke nivolumab i kombination med relatlimab til behandling af voksne og unge PD-L1-negative patienter i alderen 12 år og ældre med fremskreden (non-resektabel eller metastatisk) modermærkekræft og ikke-aggressiv sygdom (defineret ved lav tumorbyrde og langsom sygdomsvækst).

Find anbefalingen her. 


Bimekizumab

Medicinrådet anbefaler ikke bimekizumab til behandling af patienter med ankyloserende spondylitis og non-radiografisk aksial spondylartrit (de to typer af rygsøjlegigt), som ikke har haft tilstrækkelig gavn af konventionel behandling med NSAID (non-steroide antiinflammatoriske lægemidler).

Find anbefalingen her. 


Spesolimab

Medicinrådet anbefaler ikke spesolimab til exacerbation (forværring) ved generaliseret
pustuløs psoriasis (GPP). GPP er en inflammatorisk hudsygdom, typisk med intermitterende
(periodisk) forløb, hvor almentilstanden under exacerbationer kan være påvirket i en grad, så
patienten må indlægges.

Find anbefalingen her.