Gå til hovedindholdet

Bimekizumab (Bimzelx)

Status: Færdigbehandlet (Ikke anbefalet)

Ansøger: UCB Nordic
ATC-kode: L04AC21
Sygdomsområde:  Gigtsygdomme Reumatologi
Specifik sygdom:  Rygsøjlegigt Aksial spondylartrit
Anvendelse:  Non-radiografisk aksial spondylartrit (nr-axSpA) og ankyloserende spondylitis (AS)
Fagudvalg:  Gigtsygdomme
Sidst opdateret: 14. december 2023

Anbefaling

Godkendt den 13. december 2023

Medicinrådets anbefaling vedr. bimekizumab til behandling af rygsøjlegigt, version 1.0

Medicinrådet anbefaler ikke bimekizumab til behandling af patienter med ankyloserende spondylitis og non-radiografisk aksial spondylartrit (de to typer af rygsøjlegigt) som ikke har haft tilstrækkelig gavn af konventionel behandling med NSAID (non-steroide antiinflammatoriske lægemidler).

Hos behandlingsnaive patienter (b/tsDMARD-naive patienter) kan behandling med bimekizumab reducere patienternes sygdomsaktivitet og hjælpe til at bevare patienternes funktionsevne. Behandlingen ser ud til at være sammenlignelig med den behandling, patienterne får i dag. Dog er omkostningerne til behandlingen med bimekizumab højere end den behandling, behandlingsnaive patienter får i dag.

For behandlingserfarne patienter (b/tsDMARD-erfarne patienter) er der kun sparsom evidens for effekten. Det er derfor usikkert, om bimekizumab er lige så effektiv som den behandling, disse patienter får i dag. 

Status for Medicinrådets vurdering

Anmodning om vurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om vurdering
03. februar 2023. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en ansøgning fra virksomheden
24. maj 2023. 

Medicinrådet gennemgår ansøgningsmaterialet og går i dialog med virksomheden for at sikre, at ansøgningen indeholder de nødvendige oplysninger (validering).

Medicinrådet har godkendt ansøgningen (dag 0)
24. september 2023. 

Fagudvalget og sekretariatet vurderer dokumentationen i ansøgningen og udarbejder en vurderingsrapport.

Vurderingsrapport

Aktivitet
Fagudvalget og sekretariatet har udarbejdet en vurderingsrapport, som er sendt til ansøger og Amgros
08. november 2023. 

På baggrund af vurderingsrapporten forhandler Amgros med ansøger om lægemidlets pris.

Forhandling

Aktivitet
Sekretariatet har modtaget et forhandlingsnotat med de forhandlede priser fra Amgros
27. november 2023. 

Beslutning om anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
13. december 2023. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
24. september - 13. december 2023. 

Medicinrådet har brugt 11 uger og 3 dage (80 dage) på arbejdet med bimekizumab til behandling af rygsøjlegigt.