Gå til hovedindholdet

Spesolimab (Spevigo)

Status: Færdigbehandlet (Ikke anbefalet)

Ansøger: Boehringer Ingelheim Danmark A/S
ATC-kode: L04AC22
Sygdomsområde:  Hudsygdomme Dermatologi
Specifik sygdom:  Generaliseret pustuløs psoriasis
Anvendelse:  Opblussen af generaliseret pustuløs psoriasis
Fagudvalg:  Psoriasis og psoriasis med ledgener
Sidst opdateret: 14. december 2023

Anbefaling

Godkendt den 13. december 2023

Medicinrådets anbefaling vedr. spesolimab til generaliseret pustuløs psoriasis, version 1.0

Medicinrådet anbefaler ikke spesolimab til exacerbation (forværring) ved generaliseret pustuløs psoriasis (GPP). GPP er en inflammatorisk hudsygdom, typisk med intermitterende (periodisk) forløb, hvor almentilstanden under exacerbationer kan være påvirket i en grad, så patienten må indlægges.

Dokumentationen for effekt og bivirkninger ved spesolimab sammenlignet med nuværende behandlinger (fx acitretin) er begrænset af kort opfølgningstid i spesolimabstudiet og forskelle i studiedesign. Medicinrådet vurderer, at der ikke er grundlag for at vurdere, hvilket behandlingsalternativ der er bedst.

Sammenlignet med ingen medicinsk behandling er spesolimab mere effektivt til at reducere hudsymptomer. Der er dog ikke dokumentation for, at spesolimab sammenlignet med ingen medicinsk behandling forbedrer patientens livskvalitet, smerter, udbredelsen af hudsymptomer eller forkorter indlæggelsestiden. EMA har givet betinget markedsføringstilladelse og har stillet krav om yderligere data for effekt.

Behandling med spesolimab kan være forbundet med alvorlige bivirkninger. EMA har krævet øget monitorering for alvorlige bivirkninger ved spesolimab (infektioner, overfølsomhedsreaktioner, malignitet og perifer neuropati). De nuværende behandlingsmuligheder indebærer også en række bivirkninger, som kan være alvorlige.

Omkostningerne ved behandling med spesolimab er højere end nuværende behandling. Medicinrådet vurderer derfor samlet set, at omkostningerne ved spesolimab ikke er rimelige i forhold til den store usikkerhed om effekt og sikkerhed.

Status for Medicinrådets vurdering

Anmodning om vurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om vurdering
07. december 2022. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en ansøgning fra virksomheden
15. maj 2023. 

Fagudvalget og sekretariatet vurderer dokumentationen i ansøgningen og udarbejder en vurderingsrapport.

Medicinrådet har godkendt ansøgningen (dag 0)
22. juni 2023. 

Fagudvalget og sekretariatet vurderer dokumentationen i ansøgningen og udarbejder en vurderingsrapport.

Vurderingsrapport

Aktivitet
Fagudvalget og sekretariatet har udarbejdet en vurderingsrapport, som er sendt til ansøger og Amgros
03. november 2023. 

På baggrund af vurderingsrapporten forhandler Amgros med ansøger om lægemidlets pris.

Forhandling

Aktivitet
Sekretariatet har modtaget et forhandlingsnotat med de forhandlede priser fra Amgros
17. november 2023. 

Beslutning om anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
13. december 2023. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
22. juni - 13. december 2023. 

Medicinrådet har brugt 24 uger og 6 dage (174 dage) på arbejdet med spesolimab (Spevigo) til behandling af generaliseret pustuløs psoriasis.