Gå til hovedindholdet

To anbefalinger, en behandlingsvejledning og en lægemiddelrekommandation

På rådsmødet den 25. oktober 2023 behandlede Rådet to anbefalinger, en behandlingsvejledning og en lægemiddelrekommandation.

27. oktober 2023

Medicinrådet har den 25. oktober godkendt følgende:

Anbefaling

Pembrolizumab

Medicinrådet anbefaler ikke pembrolizumab til adjuverende behandling af patienter med nyrekræft med øget risiko for tilbagefald efter nefrektomi (fjernelse af nyre).

Find anbefalingen her.


Revurdering af anbefaling

Tucatinib i kombination med trastuzumab og capecitabin

Medicinrådet anbefaler ikke tucatinib (Tukysa) i kombination med trastuzumab og capecitabin til patienter med lokalt fremskreden inoperabel eller metastatisk HER2+ brystkræft, der trods behandling med to HER2-rettede behandlinger af metastatisk brystkræft oplever forværring af sygdommen.

Find anbefalingen her.


Behandlingsvejledning

Metastatisk kastrationssensitiv prostatakræft

Find behandlingsvejledningen her.


Lægemiddelrekommandation

CDK4/6-hæmmere til ER+/HER2- lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft

Find lægemiddelrekommandationen her.