Gå til hovedindholdet

Fem nye anbefalinger og en opdateret behandlingsvejledning

På det 67. rådsmøde godkendte Rådet fem anbefalinger og en opdateret behandlingsvejledning

21. april 2022

Anbefalinger

Medicinrådets anbefaling vedr. avelumab i kombination med axitinib som mulig standard­behandling til metastaserende nyrecelle­kar­ci­nom (revurdering)

Medicinrådet anbefaler ikke avelumab i kombination med axitinib som mulig standardbehandling til patienter med mRCC i IMDC-intermediær eller IMDC-dårlig prognosegruppe.

Medicinrådet vurderer samlet set, at avelumab i kombination med axitinib ikke er et lige så godt behandlingsalternativ som nivolumab i kombination med ipilimumab. Derudover er prisen for avelumab i kombination med axitinib højere end prisen for nivolumab i kombination med ipilimumab.

Medicinrådet anbefaler ikke avelumab i kombination med axitinib som mulig standardbehandling til patienter med mRCC i IMDC-god prognosegruppe.

Medicinrådet finder ikke, at der er et rimeligt forhold mellem den kliniske merværdi af avelumab/axitinib og omkostningerne ved behandling sammenlignet med sunitinib, som p.t. er dansk standardbehandling.

Der er ikke foretaget en revurdering for patienter i IMDC-god prognosegruppe.

Læs mere her

 

Medicinrådets anbefaling vedr. fedratinib til myelofibrose

Medicinrådet anbefaler fedratinib til behandling af patienter med kræftsygdommen symptomgivende myelofibrose, der ikke tidligere er behandlet med en anden JAK-hæmmer.

Medicinrådet vurderer, at effekten af fedratinib er sammenlignelig med effekten af ruxolitinib, som er den behandling, patienterne får i dag. Begge lægemidler er JAK-hæmmere og medfører, at patienternes forstørrede milt skrumper, og at patienternes symptomer, såsom nattesved, feber og smerter under ribbenene, afhjælpes. Sikkerheden ved lægemidlerne er samlet set sammenlignelig, selvom lægemidlerne kan medføre forskellige bivirkningstyper.

Derfor vurderer Medicinrådet, at fedratinib og ruxolitinib samlet set er ligeværdige behandlinger, og Medicinrådet anbefaler, at regionerne anvender det billigste alternativ som førstevalg.

Medicinrådet anbefaler ikke behandling med fedratinib til patienter med manglende effekt af ruxolitinib, fordi der ikke er dokumentation for behandlingens effekt hos disse patienter. Patienter kan dog skifte behandling, hvis patienten har effekt af behandlingen, men oplever uacceptable bivirkninger, der kan forventes afhjulpet ved et skift.

Læs mere her

 

Medicinrådets anbefaling vedr. zanubrutinib til behandling af Waldenstrøms makroglobulinæmi

Medicinrådet anbefaler zanubrutinib til patienter med kræftsygdommen Waldenstrøms makroglobulinæmi, fordi behandlingen kan bremse udviklingen af sygdommen. Zanubrutinibs effekt og bivirkninger er sammenlignelige med ibrutinib, som er den behandling, patienterne kan modtage i dag, selvom lægemidlerne har lidt forskellige bivirkninger, og Medicinrådet vurderer, at de to behandlinger samlet set er ligeværdige.

Medicinrådet anbefaler regionerne at benytte det lægemiddel, der er forbundet med de laveste omkostninger.

Medicinrådet anbefaler, at patienter med manglende effekt ikke bør skifte mellem zanubrutinib og ibrutinib.

Læs mere her

 

Medicinrådets anbefaling vedr. secukinumab til behandling af rygsøjlegigt

Medicinrådet anbefaler secukinumab til patienter med ikke-radiografisk rygsøjlegigt (non-radiografisk aksial spondylartrit, nr-axSpA), som har utilstrækkelig effekt af non-steroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAIDer).

Behandling med secukinumab kan dæmpe patienternes smerter og inflammation og hjælpe til at bevare patientens funktionsevne.

Secukinumabs effekt og bivirkningsbyrde ser ud til at være sammenlignelig med den behandling, patienterne får i dag. Medicinrådet ligestiller derfor secukinumab med de øvrige biologiske lægemidler, der er godkendt til nr-axSpA.

Medicinrådet anbefaler regionerne at benytte det lægemiddel, der er forbundet med de laveste omkostninger.

Læs mere her

 

Medicinrådets anbefaling vedrørende isatuximab i kombination med carfilzomib og dexamethason til behandling af patienter med knoglemarvskræft

Medicinrådet anbefaler ikke isatuximab i kombination med carfilzomib og dexamethason (IsaCarDex) til lenalidomid-følsomme patienter, der tidligere har gennemgået mindst ét behandlingsforløb for sygdommen.
Selvom datagrundlaget er usikkert, vurderer Medicinrådet, at bivirkningsbyrden og effekten på overlevelse er sammenlignelig med daratumumab i kombination med lenalidomid og dexamethason (DaraLenDex), som er den behandling, patienterne får i dag.
IsaCarDex er dog betydeligt dyrere end DaraLenDex. Derfor anbefaler Medicinrådet ikke IsaCarDex som standardbehandling med den nuværende pris.

Medicinrådet anbefaler ikke isatuximab i kombination med carfilzomib og dexamethason (IsaCarDex) til lenalidomid-refraktære patienter, der tidligere har gennemgået mindst ét behandlingsforløb for sygdommen.
Selvom datagrundlaget er usikkert, vurderer Medicinrådet, at IsaCarDex ikke er ringere og muligvis også bedre til at forlænge tiden inden sygdomsforværring end daratumumab i kombination med bortezomib og dexamethason (DaraBorDex), som er den behandling, patienterne får i dag. Samtidig vurderer Medicinrådet, at bivirkningsbyrden ved de to behandlinger er sammenlignelig.
IsaCarDex er dog betydeligt dyrere end DaraBorDex. Derfor anbefaler Medicinrådet ikke IsaCarDex som standardbehandling med den nuværende pris.

Medicinrådet anbefaler ikke isatuximab i kombination med carfilzomib og dexamethason (IsaCarDex) til patienter, som både er lenalidomid-refraktære og bortezomib-intolerante og tidligere har gennemgået mindst ét behandlingsforløb for sygdommen.
Medicinrådet vurderer, at behandlingen kan øge tiden inden forværring af sygdommen uden at give væsentligt flere eller mere alvorlige bivirkninger end carfilzomib i kombination med dexamethason (CarDex), som er den behandling, patienterne får i dag. Det nuværende datagrundlag dokumenterer dog ikke en bedre effekt på overlevelse. 
IsaCarDex er samtidig betydeligt dyrere end CarDex. Derfor anbefaler Medicinrådet ikke IsaCarDex som standardbehandling med den nuværende pris.

Læs mere her

 

Behandlingsvejledninger

Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til hæmofili A

Læs mere her