Gå til hovedindholdet

Tre anbefalinger og en behandlingsvejledning

Efter dagens 51. rådsmøde kommer Rådet med tre anbefalinger og en behandlingsvejledning.

27. januar 2021

Anbefalinger

Apalutamid til behandling af højrisiko ikke-metastaserende kastrationsresistent prostatakræft

Medicinrådet anbefaler Apalutamid til patienter med højrisiko ikke-metastaserende kastrationsresistent prostatakræft.
Medicinrådet anbefaler apalutamid, fordi behandlingen betyder, at patienterne lever længere, mens bivirkningerne er acceptable.
Samtidig vurderer Medicinrådet, at sundhedsvæsenets omkostninger til lægemidlet vil være rimelige i forhold til lægemidlets effekt.

Læs anbefalingen her


Pembrolizumab i kombination med kemoterapi til behandling af planocellulær ikke-småcellet lungekræft med PD-L1-ekspression < 50 %

Medicinrådet anbefaler pembrolizumab i kombination med kemoterapi til patienter med uhelbredelig planocellulær ikke-småcellet lungekræft med PD-L1-ekspression ≥ 1 % og < 50 %, som er i god almentilstand og har få andre sygdomme.
Medicinrådet anbefaler pembrolizumab i kombination med kemoterapi, fordi:

  • pembrolizumab i kombination med kemoterapi giver patienterne længere levetid end den behandling, patienterne får i dag. Det trækker dog ned i den samlede vurdering af pembrolizumab i kombination med kemoterapi, at der kan være flere bivirkninger end ved den behandling, patienter får i dag.
    Medicinrådet vurderer på baggrund af ovenstående, at sundhedsvæsenets omkostninger til kombinationsbehandlingen vil være rimelige.
    Denne anbefaling erstatter Medicinrådets tidligere anbefaling fra august 2019 vedr. samme lægemiddel til samme subpopulation.


Medicinrådet anbefaler ikke pembrolizumab i kombination med kemoterapi til patienter med uhelbredelig planocellulær ikke-småcellet lungekræft og PD-L1-ekspression < 1 %.
Medicinrådet anbefaler ikke pembrolizumab i kombination med kemoterapi, fordi:

  • datagrundlaget gør det vanskeligt at vurdere, om patienter i denne gruppe, der får pembrolizumab i kombination med kemoterapi, får længere tid at leve i. Samtidig kan der være flere bivirkninger ved behandlingen med pembrolizumab i kombination med kemoterapi end ved den behandling, patienterne får i dag.
    Medicinrådet vurderer på baggrund af ovenstående, at sundhedsvæsenets omkostninger til kombinationsbehandlingen ikke vil være rimelige.
    Denne anbefaling erstatter Medicinrådets tidligere anbefaling fra august 2019 vedr. samme lægemiddel til samme subpopulation.

Læs anbefalingen her


Encorafenib i kombination med cetuximab til behandling af patienter med metastatisk kolorektalkræft, der har BRAFV600E-mutation

Medicinrådet anbefaler encorafenib i kombination med cetuximab til behandling af patienter med metastatisk kolorektalkræft, der har BRAFV600E-mutation, og som har modtaget mindst én tidligere behandling.
Medicinrådet anbefaler encorafenib i kombination med cetuximab, fordi behandlingen både giver patienterne længere levetid og færre bivirkninger end den behandling, de får i dag. Samtidig vurderer Medicinrådet at sundhedsvæsenets omkostninger til lægemidlet vil være rimelige i forhold til effekten af behandlingen.

Læs anbefalingen her


Behandlingsvejledning

Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende biologiske og målrettede syntetiske lægemidler til colitis ulcerosa

Læs mere her.