Gå til hovedindholdet

Encorafenib (Braftovi)

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: Pierre-Fabre
ATC-kode: L01XE46
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Tyk- og endetarmskræft Colorektalcancer
Anvendelse:  Metastatisk tyk- og endetarmskræft med en BRAF V600E-mutation
Fagudvalg:  Tyk- og endetarmskræft
Sidst opdateret: 27. januar 2021

Anbefaling

Godkendt den 27. januar 2021

Medicinrådets anbefaling vedr. encorafenib i kombination med cetuximab til behandling af patienter med metastatisk kolorektalkræft, der har BRAFV600E-mutation

Medicinrådet anbefaler encorafenib i kombination med cetuximab til behandling af patienter med metastatisk kolorektalkræft, der har BRAFV600E-mutation, og som har modtaget mindst én tidligere behandling.

Medicinrådet anbefaler encorafenib i kombination med cetuximab, fordi behandlingen både giver patienterne længere levetid og færre bivirkninger end den behandling, de får i dag. Samtidig vurderer Medicinrådet at sundhedsvæsenets omkostninger til lægemidlet vil være rimelige i forhold til effekten af behandlingen.

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
14. april 2020. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
14. april - 10. juli 2020. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
15. oktober 2020. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
15. oktober - 09. december 2020. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
27. november 2020. 
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
04. december 2020. 

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
15. oktober 2020 - 27. januar 2021. 
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser
09. december 2020. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
27. januar 2021. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
15. oktober 2020 - 27. januar 2021. 

Medicinrådet har brugt 15 uger på arbejdet med encorafenib i kombination med cetuximab til behandling af patienter med metastatisk kolorektalkræft, der har BRAFV600E-mutation.