Gå til hovedindholdet

En anbefaling og en opdateret lægemiddelrekommandation

Efter det 62. rådsmøde kommer Rådet med en ny anbefaling og en opdateret lægemiddelrekommandation.

25. november 2021

Anbefalinger

Medicinrådets anbefaling vedr. pemigatinib til behandling af lokalavanceret eller metastatisk cholangiokarcinom  

Medicinrådet anbefaler ikke pemigatinib som mulig 2. linjebehandling af patienter med intrahepatisk cholangiokarcinom og en FGFR2-fusion eller andet rearrangement.

Medicinrådet finder det sandsynligt, at behandling med pemigatinib for nogle patienter medfører, at deres kræfttumorer mindskes, og at der vil gå længere tid, før sygdommen forværres. Datagrundlaget er dog for usikkert til at vurdere, i hvor høj grad behandling med pemigatinib betyder, at patienterne lever længere. Medicinrådet vurderer derfor, at omkostningerne til lægemidlet er for høje sammenholdt med usikkerheden om effekten.

Læs mere her.

Opdaterede lægemiddelrekommandationer 

Medicinrådets lægemiddelrekommandation vedrørende lægemidler til kronisk migræne, version 1.2

Læs mere her.