Gå til hovedindholdet

Medicinrådet sætter tre nye behandlingsvejledninger i gang

Medicinrådet sætter nu arbejdet i gang med tre nye behandlingsvejledninger. Det drejer sig om vejledninger til hepatitis B, endokrin behandling af prostatakræft og brug af væksthormoner.

07. juni 2021

På rådsmødet den 26. maj 2021 besluttede Medicinrådet at sætte arbejdet med tre nye behandlingsvejledninger i gang. Vejledningerne skal kortlægge og beskrive den bedste medicinske behandling af patienter med hepatitis B, endokrin behandling af prostatakræft og behandling med væksthormoner.

De tre behandlingsvejledninger er valgt ud af 14 forslag til 11 forskellige sygdomsområder, som er indsendt af lægemiddelvirksomheder, Amgros, en regional lægemiddelkomité og Medicinrådets sekretariat.

De tre nye behandlingsvejledninger kommer oven i 25 andre behandlingsvejledninger, der aktuelt er ved at blive udarbejdet af Medicinrådet.

Find alle de behandlingsvejledninger, Medicinrådet aktuelt er i gang med at udarbejde, her.

Til dato har Medicinrådet udarbejdet 22 behandlingsvejledninger.

 

FAKTA: Medicinrådets kriterier for udvælgelse af nye behandlingsvejledninger

To gange om året inviterer Medicinrådet regioner, patientforeninger, lægemiddelproducenter og andre til at indsende forslag til, hvilke behandlingsvejledninger Medicinrådet bør udarbejde.

Medicinrådet udvælger herefter de forslag, der skal prioriteres ud fra følgende kriterier:

  • Terapiområdet (sygdomsområdet) er en væsentlig udgiftspost eller er i stærk udgiftsvækst, og det er sandsynligt, at to eller flere lægemidler kan ligestilles.
  • Terapiområdets målpopulation kan sandsynligvis præciseres.
  • Terapiområdet omfatter nye lægemidler, som forventes ligestillet med eksisterende lægemidler med deraf mulighed for besparelse i lægemiddeludgifter.
  • Terapiområdet rummer potentiale for øget ensartethed i behandlingen på tværs af regioner.
  • Der er offentliggjort væsentlige nye data af betydning for terapiområdet.
  • Terapiområdet er af væsentlig samfundsmæssig og/eller sundhedspolitisk betydning.