Gå til hovedindholdet

Fire anbefalinger og en lægemiddelrekommandation

Efter det 53. rådsmøde kommer Rådet med 4 nye anbefalinger og en lægemiddelrekommandation

24. marts 2021

Anbefalinger

Darolutamid i kombination med ADT til behandling af ikke-metastaserende kastrationsresistent prostatakræft

Medicinrådet anbefaler darolutamid i kombination med androgen deprivationsterapi (ADT) til patienter med ikke-metastaserende kastrationsresistent prostatakræft som mulig standardbehandling, fordi behandlingen betyder, at patienterne lever længere end med behandling med ADT alene, og bivirkningerne er acceptable.

Samtidig vurderer Medicinrådet, at sundhedsvæsenets omkostninger til darolutamid vil være rimelige i forhold til lægemidlets effekt.

Medicinrådet har i anbefalingen også lagt vægt på, at effekt, bivirkninger og pris er sammenlignelige med apalutamid, som Medicinrådet i januar 2021 anbefalede til samme patientgruppe.

Læs anbefalingen her

Entrectinib til førstelinjebehandling af uhelbredelig ROS1-positiv ikke-småcellet lungekræft

Medicinrådet anbefaler entrectinib som mulig førstelinjebehandling af patienter med uhelbredelig ROS1-positiv ikke-småcellet lungekræft, fordi Medicinrådet finder det sandsynligt, at entrectinib er lige så godt som crizotinib. Det er det lægemiddel, patienterne bliver behandlet med i dag.

Medicinrådet har vurderet, at entrectinib og crizotinib foreløbigt kan betragtes som ligestillede, og anbefaler regionerne at benytte det lægemiddel, der er forbundet med de laveste omkostninger.

Grundet det sparsomme datagrundlag vil Medicinrådet dog senest efter 3 år undersøge, om der er kommet nye data, og på den baggrund tage stilling til, om anbefalingen skal revurderes.

Læs anbefalingen her

Entrectinib til behandling af NTRK-fusion-positiv kræft

Medicinrådet anbefaler ikke entrectinib til behandling af patienter med NTRK-fusion-positiv kræft, fordi udgifterne til behandlingen er for høje i forhold til den påviste effekt. Datagrundlaget er meget sparsomt og ikke godt nok til, at Medicinrådet kan udtale sig sikkert om lægemidlet. På den baggrund finder Medicinrådet, at omkostningerne forbundet med at indføre entrectinib som standardbehandling er for høje.

Læs anbefalingen her

Lorlatinib til behandling af uhelbredelig ALK-positiv ikke-småcellet lungekræft 

Medicinrådet anbefaler lorlatinib som andenlinjebehandling til patienter med uhelbredelig ikke-småcellet lungekræft og Anaplastisk Lymfom Kinase (ALK)-translokation (også kaldet ALK-positive).
På baggrund af den nye pris vurderer Medicinrådet, at omkostningerne ved behandlingen er rimelige, når man sammenligner med andre lægemidler, der bruges til patientgruppen.

Medicinrådet gør opmærksom på, at datagrundlaget for effekten af behandlingen med lorlatinib er sparsomt.

Medicinrådet ønsker, at der bliver indsamlet mere viden om lægemidlet, og opfordrer klinikere til at indsamle data om effekt og bivirkninger. Medicinrådet vil efter 2 år undersøge, om der er indsamlet data, og vil på den baggrund tage stilling til, om anbefalingen skal revurderes.

Medicinrådet anbefaler lorlatinib som tredjelinjebehandling til patienter med uhelbredelig ikke-småcellet lungekræft, som er ALK-positive og har fået behandling med crizotinib og en anden ALK-tyrosin kinase inhibitor. Medicinrådet forventer, at det drejer sig om meget få patienter.

Læs anbefalingen her

Lægemiddelrekommandationer

Behandlingsvejledning inkl. lægemiddelrekommandation for anvendelse af væksthormon hos børn og voksne, version 1.3

Læs mere her.