Entrectinib (Rozlytrek)

Status: Færdigbehandlet (Ikke anbefalet)

Ansøger: Roche
ATC-kode: LO1XE
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Kræft med NTRK-fusion
Anvendelse:  NTRK-fusion positive solide tumorer
Fagudvalg:  Tværgående kræftlægemidler
Sidst opdateret: 24. marts 2021

Anbefaling

Godkendt den 24. marts 2021

Medicinrådet anbefaler ikke entrectinib til behandling af patienter med NTRK-fusion-positiv kræft, fordi udgifterne til behandlingen er for høje i forhold til den påviste effekt. Datagrundlaget er meget sparsomt og ikke godt nok til, at Medicinrådet kan udtale sig sikkert om lægemidlet. På den baggrund finder Medicinrådet, at omkostningerne forbundet med at indføre entrectinib som standardbehandling er for høje.

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
Behandlet 30. marts 2020. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
Behandlet 30. marts - 18. juni 2020. 
Medicinrådet har sendt protokollen til ansøger

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
Behandlet 3. november 2020. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
Behandlet 3. november 2020 - 27. januar 2021. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
Behandlet 15. januar 2021. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
Behandlet 3. februar 2021. 

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
Behandlet 3. november 2020 - 24. marts 2021. 
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser
Behandlet 27. januar 2021. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
Behandlet 24. marts 2021. 

Ansøger anmodede om clock-stop den 5. februar til den 1. marts 2021, så processen kunne synkroniseres med processen for entrectinib til ROS-1-lungekræft, som også blev behandlet af Medicinrådet.

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
Behandlet 3. november 2020 - 24. marts 2021. 

Udover sagsbehandlingstiden ligger et clock-stop efter ansøgers anmodning fra den 5. februar 2021 til den 1. marts 2021, så processen kunne synkroniseres med processen for entrectinib til ROS-1-lungekræft, som også behandles af Medicinrådet.