Gå til hovedindholdet

Tre nye anbefalinger fra Medicinrådet

På dagens rådsmøde blev tre anbefalinger færdigbehandlet

23. september 2020

Anbefalinger:


romosozumab til behandling af svær osteoporose hos postmenopausale kvinder med høj risiko for fraktur

Medicinrådet anbefaler romosozumab til postmenopausale kvinder med svær osteoporose og høj risiko for fraktur. Det er kvinder med T-score under -2,5 og lavenergibrud på bækken, hofte, overarm, underarm eller rygsøjle inden for de seneste 3 år.

Vi anbefaler romosozumab, fordi det samlet set har merværdi af ukendt størrelse sammenlignet med alendronat. Det betyder, at det er bedre for patienterne end alendronat, som man hyppigst bruger i dag, men vi ved ikke hvor meget bedre. I forhold til teriparatid vurderer Medicinrådet, at romosozumab samlet set ikke har dårligere effekt eller sikkerhedsprofil. Sundhedsvæsenets omkostninger til lægemidlet vurderes at være rimelige.

En stigning i alvorlige kardiovaskulære hændelser (myokardieinfarkt og apopleksi) er blevet observeret i randomiserede kontrollerede studier med romosozumab. Medicinrådet anbefaler derfor, at der udvises særlig opmærksomhed ved ordination af romosozumab. Der findes en række andre behandlinger, f.eks. zoledronsyre og denosumab, hvor effektforholdet i forhold til romosozumab ikke er vurderet. Medicinrådet anbefaler derfor, at den behandlende læge overvejer fordele og ulemper ved disse behandlinger, før der tages beslutning om ordination af romosozumab.
upadacitinib til kronisk leddegigt

Medicinrådet anbefaler upadacitinib til patienter med moderat til svær kronisk leddegigt, hvor konventionel syntetisk behandling (csDMARD) enten har haft utilstrækkelig effekt eller ikke er tolereret. Anbefalingen gælder for:
  • Upadacitinib i kombination med methotrexat (MTX) til patienter i MTX-behandling:
    • som ikke tidligere har modtaget biologisk/targeteret syntetisk behandling (b/tsDMARDs)
    • som tidligere har modtaget b/tsDMARDs-behandling
  • Upadacitinib som monoterapi til patienter, hvor csDMARD-behandling ikke er en mulighed, og:
    • hvor patienterne ikke tidligere har modtaget b/tsDMARDs-behandling
    • hvor patienterne tidligere har modtaget b/tsDMARDs-behandling
Vi anbefaler upadacitinib, fordi det samlet set ikke har dårligere effekt eller sikkerhedsprofil end den behandling, man bruger i dag, og vi vurderer, at omkostningerne for sundhedsvæsenet er rimelige. Samtidig vil upadacitinib bidrage til en øget konkurrence.

gilteritinib til behandling af recidiverende eller refraktær akut myeloid leukæmi med FLT3-mutation

Medicinrådet anbefaler ikke gilteritinib til patienter med recidiverende eller refraktær akut myeloid leukæmi med FLT3-mutation.

Vi anbefaler ikke gilteritinib, fordi sundhedsvæsenets omkostninger til lægemidlet vil være urimeligt høje, hvis vi anbefaler det. Også selvom lægemidlet har en lille merværdi og altså er lidt bedre for patienterne end den behandling, man bruger i dag.