Gå til hovedindholdet

To nye anbefalinger fra Medicinrådet

Medicinrådet kommer i dag med to nye anbefalinger.

24. april 2020

Anbefalinger

alfa-1-antitrypsin

Medicinrådet anbefaler human alfa-1-antitrypsin som mulig standardbehandling til alvorlig alfa-1-antitrypsinmangel. Medicinrådet vurderer, at der er et rimeligt forhold mellem lægemidlets værdi og omkostningerne ved behandlingen.
Anbefalingen gælder for patienter, som opfylder følgende kriterier

• Progredierende emfysem*
• Genotype PiZZ
• FEV1 35-70 % af forventet
• Dokumenteret rygeophør minimum seks måneder før behandlingsstart

*Progredierende emfysem betragtes som påvist, når CT-skanning har dokumenteret emfysem med samtidig nedsat lungefunktion (FEV1 35-70 %).

Behandling forudsætter årlig revurdering. Behandlingen seponeres, hvis patienten:

• får en lungetransplantation.
• vurderes terminal og fortsat behandling derfor skønnes udsigtsløs eller for krævende for patienten.
• ønsker afslutning.
• genoptager rygning. Dette kan kontrolleres ved kuliltemåling forud for hver injektion for patienter, som behandles på hospital. For patienter, som selv administrerer behandling i hjemmet, kan cotininmåling hver 6. måned anvendes.
• ikke vurderes at have tilstrækkelig effekt af behandlingen. Tab af lungedensitet på mere end 30 g/L indenfor 10 års behandling bør medføre behandlingsophør.
Medicinrådet anbefaler, at regionerne anvender det af de tilgængelige præparater, der er billigst. Medicinrådet opfordrer Dansk Lungemedicinsk Selskab til at iværksætte indsamling af langtidsdata vedrørende effekten af behandlingen.

Læs anbefalingen her.


dupilumab

Medicinrådet anbefaler dupilumab til patienter i alderen 12-17 år med moderat til svær atopisk eksem.

Anbefalingen gælder:
- Patienter i alderen 12-17 år med moderat til svær atopisk eksem, som har haft utilstrækkelig effekt af optimeret lokalbehandling og én systemisk behandling eller vurderes ikke at være kandidater til nuværende systemiske behandling.
- Patienter i alderen 12-17 år med svær atopisk eksem, som er kandidater til systemisk ciclosporin, hvor der er behov for hurtigt indsættende effekt af den systemiske behandling på grund af svær opblussen i eksemet.
Vi anbefaler dupilumab, fordi:
- Vi vurderer, at dupilumab samlet set ikke ser ud til at være dårligere end de lægemidler, man bruger i dag, og at det samlet set ser ud til at være mere sikkert end de lægemidler, man bruger i dag. Ciclosporin er det eneste lægemiddel, der er godkendt til unge patienter med atopisk eksem, dog kun til patienter som er mindst 16 år. De lægemidler, man bruger i dag, har desuden velkendte bivirkninger, heraf nogle alvorlige, og ciclosporin kan kun anvendes i op til to år i alt over en livstid.
Værdien af dupilumab kan ikke kategoriseres efter Medicinrådets metoder, fordi de data, der findes til at sammenligne dupilumab med øvrige lægemidler, er for usikre til, at vi kan udtale os sikkert om lægemidlet.
- Sundhedsvæsenets omkostninger til lægemidlet vil være rimelige.

Læs anbefalingen her.