Gå til hovedindholdet

Alfa-1-antitrypsin (Respreeza og Prolastina)

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: Medicinrådet har besluttet at tage sagen op af egen drift
ATC-kode: B02AB02
Sygdomsområde:  Lunge- og luftvejssygdomme
Specifik sygdom:  Alfa-1 antitrypsinmangel
Anvendelse:  Alvorlig alfa-1-antitrypsinmangel
Fagudvalg:  Lungeemfysem og lungefibrose
Sidst opdateret: 24. april 2020

Anbefaling

Godkendt den 24. april 2020

Medicinrådets anbefaling vedrørende human alfa-1-antitrypsin som mulig standardbehandling til patienter med alvorlig alfa-1-antitrypsinmangel - version 1.1

Medicinrådet anbefaler human alfa-1-antitrypsin som mulig standardbehandling til alvorlig alfa-1- antitrypsinmangel. Medicinrådet vurderer, at der er et rimeligt forhold mellem lægemidlets værdi og omkostningerne ved behandlingen.

Anbefalingen gælder for patienter, som opfylder følgende kriterier:
• Progredierende emfysem*
• Genotype PiZZ
• FEV1 35-70 % af forventet
• Dokumenteret rygeophør minimum seks måneder før behandlingsstart
*Progredierende emfysem betragtes som påvist, når CT-skanning har dokumenteret emfysem med samtidig nedsat lungefunktion (FEV1 35-70 %).

Behandling forudsætter årlig revurdering. Behandlingen seponeres, hvis patienten:
• får en lungetransplantation.
• vurderes terminal og fortsat behandling derfor skønnes udsigtsløs eller for krævende for patienten.
• ønsker afslutning.
• genoptager rygning. Dette kan kontrolleres ved kuliltemåling forud for hver injektion for patienter, som behandles på hospital. For patienter, som selv administrerer behandling i hjemmet, kan cotininmåling hver 6. måned anvendes.
• ikke vurderes at have tilstrækkelig effekt af behandlingen. Tab af lungedensitet på mere end 30 g/L indenfor 10 års behandling bør medføre behandlingsophør.

Medicinrådet anbefaler, at regionerne anvender det af de tilgængelige præparater, der er billigst.
Medicinrådet opfordrer Dansk Lungemedicinsk Selskab til at iværksætte indsamling af langtidsdata vedrørende effekten af behandlingen.

Status for vurdering af lægemidlet

Forberedelse og protokol

Aktivitet
Medicinrådet har besluttet at tage sagen op af egen drift
30. januar 2019. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet har vurderet lægemidlets værdi

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget det økonomiske beslutningsgrundlag fra Amgros
04. december 2019. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
22. januar - 24. april 2020. 

OBS: Nyere version angivet ovenfor.

Medicinrådets anbefaling blev første gang godkendt 22. januar 2020

Medicinrådets anbefaling vedr. human alfa-1-antitrypsin-vers. 1.0

Baggrund for Medicinrådets anbefaling vedr human alfa-1-antitrypsin-vers.1.0

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
30. januar 2019 - 22. januar 2020. 

Medicinrådet har taget vurderingen af alfa-1-antitrypsin op af egen drift. Sagsbehandlingstiden er ikke opgjort.