Gå til hovedindholdet

Dupilumab (Dupixent)

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: Sanofi
ATC-kode: D11AH05
Sygdomsområde:  Hudsygdomme Dermatologi
Specifik sygdom:  Astmaeksem/børneeksem Atopisk dermatitis
Anvendelse:  Atopisk eksem (12-17 år)
Fagudvalg:  Atopisk eksem
Sidst opdateret: 24. april 2020

Anbefaling

Godkendt den 24. april 2020

Medicinrådets anbefaling vedrørende dupilumab til behandling af moderat til svær atopisk eksem hos 12-17-årige

Medicinrådet anbefaler dupilumab til patienter i alderen 12-17 år med moderat til svær atopisk eksem.

Anbefalingen gælder:
- Patienter i alderen 12-17 år med moderat til svær atopisk eksem, som har haft utilstrækkelig effekt af optimeret lokalbehandling og én systemisk behandling eller vurderes ikke at være kandidater til nuværende systemiske behandling.
- Patienter i alderen 12-17 år med svær atopisk eksem, som er kandidater til systemisk ciclosporin, hvor der er behov for hurtigt indsættende effekt af den systemiske behandling på grund af svær opblussen i eksemet.

Vi anbefaler dupilumab, fordi:
- Vi vurderer, at dupilumab samlet set ikke ser ud til at være dårligere end de lægemidler, man bruger i dag, og at det samlet set ser ud til at være mere sikkert end de lægemidler, man bruger i dag. Ciclosporin er det eneste lægemiddel, der er godkendt til unge patienter med atopisk eksem, dog kun til patienter som er mindst 16 år. De lægemidler, man bruger i dag, har desuden velkendte bivirkninger, heraf nogle alvorlige, og ciclosporin kan kun anvendes i op til to år i alt over en livstid. Værdien af dupilumab kan ikke kategoriseres efter Medicinrådets metoder, fordi de data, der findes til at sammenligne dupilumab med øvrige lægemidler, er for usikre til, at vi kan udtale os sikkert om lægemidlet.
- Sundhedsvæsenets omkostninger til lægemidlet vil være rimelige.

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
08. juli 2019. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
8. juli - 29. oktober 2019. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
20. januar 2020. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
20. januar - 18. marts 2020. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
6. marts - 01. april 2020. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
01. april 2020. 

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet har udarbejdet og godkendt det økonomiske beslutningsgrundlag
24. april 2020. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
24. april 2020. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
20. januar - 24. april 2020. 

Medicinrådet har brugt 13 uger og 3 dage på sit arbejde med dupilumab til moderat til svær atopisk eksem hos 12-17-årige.