Gå til hovedindholdet

Medicinrådet kommer i dag med to anbefalinger, to lægemiddelrekommandationer og tre behandlingsvejledninger

På dagens møde blev to anbefalinger, tre behandlingsvejledninger og to lægemiddelrekommandationer færdigbehandlet

26. august 2020

Anbefalinger

subkutan C1-esteraseinhibitor til forebyggende behandling af arveligt angioødem - vers. 2.0

Medicinrådet anbefaler ikke subkutan C1-esteraseinhibitor til forebyggende behandling hos patienter med arveligt angioødem.
Vi anbefaler ikke subkutan C1-esteraseinhibitor, fordi sundhedsvæsenets omkostninger til lægemidlet vil være urimeligt høje, hvis vi anbefaler det. Også selvom lægemidlet har en merværdi af ukendt størrelse og altså sandsynligvis er bedre for patienterne end den intravenøse behandling, som anvendes i dag.

Læs anbefalingen her.

esketamin i kombination med SSRI eller SNRI til voksne - vers. 1.0

Medicinrådet anbefaler ikke esketamin i kombination med SSRI eller SNRI til voksne med moderat til svær depression, som ikke har responderet på mindst to forskellige behandlinger med antidepressiva under den igangværende moderate til svære depressionsepisode.
Vi anbefaler ikke esketamin, fordi:

  • lægemidlet ikke kan kategoriseres efter Medicinrådets Metoder. Det betyder, at data ikke er gode nok til, at vi kan udtale os sikkert om lægemidlet. Samtidig vurderer vi, at det potentielt kan være mindre sikkert end de lægemidler, man bruger i dag.
  • lægemidlet ikke er dokumenteret bedre end den behandling, man bruger i dag.
  • prisen på esketamin er høj. Når man tager usikkerhed omkring effekt og sikkerhed i betragtning, vil en ibrugtagning af esketamin udløse for høje omkostninger for sundhedsvæsenet.

Læs anbefalingen her.

 

Lægemiddelrekommandation

Lægemiddelrekommandation for anti-HER2 behandling af brystkræft – vers. 3.0

Læs rekommandationen her.

Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til førstelinjebehandling af uhelbredelig ikke-småcellet lungekræft – vers. 1.3

Læs rekommandationen her.

 

Behandlingsvejledning

Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til våd aldersrelateret makuladegeneration – vers. 1.0

Læs mere her.

Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til blodprop i nethindens vener (retinal veneokklusion) – vers. 1.0

Læs mere her.

Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til diabetisk makulaødem – vers. 1.0

Læs mere her.