Gå til hovedindholdet

Medicinrådet færdigbehandler yderligere to sager

Medicinrådet færdigbehandler anbefalingen af elotuzumab til patienter med knoglemarvskræft og godkender tillæg til behandlingsvejledning for kronisk leddegigt

18. maj 2020

Anbefaling

Elotuzumab i kombination med pomalidomid og dexamethason

Medicinrådet anbefaler ikke elotuzumab i kombination med pomalidomid og dexamethason (EloPomDex) som mulig standardbehandling til patienter med knoglemarvskræft, der tidligere har modtaget mindst to behandlinger.
Medicinrådet anbefaler ikke EloPomDex, fordi sundhedsvæsenets omkostninger til lægemidlet vil være
urimeligt høje i forhold til de behandlinger, man anvender i dag; også selvom lægemidlet sandsynligvis er bedre end en af de behandlinger, man anvender i dag og ikke er dårligere end de øvrige lægemidler.

Læs anbefalingen her.

Behandlingsvejledning

Medicinrådet godkender tillæg til Medicinrådets behandlingsvejledning for kronisk leddegigt vedrørende subkutan infliximab.

Læs mere her.