Gå til hovedindholdet

Elotuzumab (Empliciti) i kombination med pomalidomid og dexamethason

Status: Færdigbehandlet (Ikke anbefalet)

Ansøger: Bristol-Myers Squibb
ATC-kode: L01XC23
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Knoglemarvskræft Myelomatose
Anvendelse:  Knoglemarvskræft
Fagudvalg:  Knoglemarvskræft (myelomatose)
Sidst opdateret: 18. maj 2020

Anbefaling

Godkendt den 18. maj 2020

Medicinrådets anbefaling vedrørende elotuzumab i kombination med pomalidomid og dexamethason til behandling af patienter med knoglemarvskræft der tidligere har modtaget mindst to behandlinger

Medicinrådet anbefaler ikke elotuzumab i kombination med pomalidomid og dexamethason (EloPomDex) som mulig standardbehandling til patienter med knoglemarvskræft, der tidligere har modtaget mindst to behandlinger.

Medicinrådet anbefaler ikke EloPomDex, fordi sundhedsvæsenets omkostninger til lægemidlet vil være urimeligt høje i forhold til de behandlinger, man anvender i dag; også selvom lægemidlet sandsynligvis er bedre end en af de behandlinger, man anvender i dag og ikke er dårligere end de øvrige lægemidler. 

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
03. oktober 2019. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
3. oktober - 07. november 2019. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
05. februar 2020. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
5. februar - 18. marts 2020. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
6. - 31. marts 2020. 
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
25. marts 2020. 

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
5. februar - 18. maj 2020. 
Medicinrådet har godkendt den sundhedsøkonomiske model
18. maj 2020. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
18. maj 2020. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
5. februar - 18. maj 2020. 

Medicinrådet har brugt 14 uger og 5 dage på sit arbejde med EloPomDex til behandling af patienter med knoglemarvskræft der tidligere har modtaget mindst to behandlinger.