Gå til hovedindholdet

En ny anbefaling, tre lægemiddelrekommandationer godkendt og et biosimilært lægemiddel vurderet

På dagens rådsmøde har Medicinrådet anbefalet dupilumab til svær astma, godkendt tre lægemiddelrekommandationer og vurderet et biosimilært lægemiddel.

19. februar 2020

ANBEFALINGER

Medicinrådet har på dagens møde færdigbehandlet følgende anbefalinger:

dupilumab til svær astma

Medicinrådet anbefaler dupilumab til patienter ≥ 12 år med svær astma med type 2-inflammation karakteriseret ved eosinofili.

Medicinrådet anbefaler dupilumab til patienter ≥ 12 år med svær astma med type 2-inflammation karakteriseret ved allergi og samtidig eosinofili eller karakteriseret ved allergi og samtidig forhøjet FeNO.

Medicinrådet anbefaler ikke dupilumab til patienter ≥ 12 år med svær astma med type 2-inflammation karakteriseret ved forhøjet FeNO uden samtidig eosinofili og uden samtidig allergi.
Effekten af dupilumab i denne population er ikke veldokumenteret.

Medicinrådet anbefaler, at regionerne vælger det lægemiddel, der er forbundet med de laveste omkostninger.

Læs anbefalingen her.

LÆGEMIDDELREKOMMANDATIONER

Medicinrådet har på dagens møde godkendt følgende lægemiddelrekommandationer:


Lægemiddelrekommandation for forebyggelse af skeletrelaterede hændelser hos patienter med knoglemetastaser ved solide tumorer

Læs rekommandationen her.

 

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for brug af Erythropoietin Stimulerende Lægemidler (ESA) ved kroniske hæmatologiske lidelser karakteriserede ved knoglemarvssvigt

Læs rekommandationen her.

 

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk parenteral behandling af anæmi hos nyreinsufficiente patienter

Læs rekommandationen her.

BIOSIMILÆRE LÆGEMIDLER

Medicinrådet har på dagens møde vurderet følgende biosimilære lægemidler:

Medicinrådets vurdering af ibrugtagning af biosimilært bevacizumab

Læs vurderingen her.