Gå til hovedindholdet

Vi er godt på vej med sagsbehandlingstiden

Medicinrådets gennemsnitlige sagsbehandlingstid for nye lægemidler i 2018 er på 13 uger og 2 dage. Det viser helt nye tal fra Medicinrådets årsberetning. Vi er ikke helt i mål, men er godt på vej, siger Rådets formænd

30. januar 2019

- opdateret 14. marts 2019:

I dag offentliggør Medicinrådet sin årsberetning for 2018. Af den fremgår det, at Medicinrådets sagsbehandlingstid for nye lægemidler sidste år i gennemsnit var på 13 uger og 2 dage.

Det er ifølge Rådets formænd ikke helt godt nok – men heller ikke så dårligt endda for et ungt organ, der har skullet definere sine arbejdsmetoder og sin struktur de seneste år, samtidig med at ansøgningerne om vurdering af nye lægemidler er rullet ind.

- Vi er der ikke helt endnu, men vi er tæt på de maks. 12 uger, som er vores mål, siger Jørgen Schøler Kristensen, der deler formandskabet for Medicinrådet med Steen Werner Hansen.

For at gøre sagsbehandlingstiden så kort som muligt indførte Medicinrådet i oktober 2017 en slags fast track på syv uger for lægemidler ’uden klinisk merværdi’ - lægemidler, som har samme effekt som den medicin, der allerede bruges i dag, og som dermed kan anbefales som mulig standardbehandling, hvis prisen er den rigtige.

Indtil videre har lægemiddelvirksomheder benyttet sig af den hurtige mulighed 3 gange, og et lægemiddel bliver lige nu vurderet efter den hurtige model.

Gennemsnittet på de 13 uger og 2 dage er Medicinrådets gennemsnitlige sagsbehandlingstid for vurdering af nye lægemidler eller indikationsudvidelser i 2018. Indikationsudvidelser er, når en virksomhed ønsker et lægemiddel anbefalet til en anden patientgruppe eller sygdom, end det hidtil er anbefalet til.

Hvis man trækker anbefalingerne i den hurtige model fra, er Medicinrådets sagsbehandlingstid lidt højere og lander i gennemsnit på 13 uger og 4 dage for alle sager efter ’normal proces’ i 2018.

Medicinrådet har udarbejdet 41 anbefalinger i 2018.

Læs hele årsberetningen her: Medicinrådets årsberetning 2018

 

Rettelse 14. marts 2019:
I forbindelse med en præcisering af definitionen af dag 0 i opgørelsen af 12 ugers fristen har Medicinrådet konstateret, at det gennemsnitlige tidsforbrug i 2018 var 4 dage længere end først opgjort. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 2018 var derfor 13 uger og 2 dage og ikke 12 uger og 5 dage, som vi skrev i den oprindelige artikel. Desuden er gennemsnittet for sagsbehandlingstiden efter ’normal’ proces rettet fra 13 uger og 2 dage til 13 uger og 4 dage. Fejlene er rettet i denne artikel samt i Medicinrådets årsberetning.