Gå til hovedindholdet

To nye anbefalinger fra Medicinrådet

Medicinrådet har den 19. juni 2019 behandlet anbefalinger vedrørende Durvalumab (Imfinzi) og Emicizumab (Hemlibra)

19. juni 2019

Medicinrådet har på rådsmødet den 19. juni 2019 færdigbehandlet følgende anbefalinger:

Durvalumab (Imfinzi) som mulig standardbehandling til ikke-småcellet lungekræft stadie III

  • Medicinrådet anbefaler durvalumab som mulig standardbehandling til patienter med ikke-småcellet lungekræft i stadie III og PD-L1-ekspression ≥ 25 %, der har modtaget kurativt intenderet kemoradioterapi.
  • Medicinrådet anbefaler ikke durvalumab som mulig standardbehandling til patienter med ikke-småcellet lungekræft i stadie III og PD-L1-ekspression ≥ 1 % og < 25 %, der har modtaget kurativt intenderet kemoradioterapi.
    Se anbefalingen her

 

Emicizumab (Hemlibra) som mulig standardbehandling til hæmofili A

  • Medicinrådet anbefaler ikke emicizumab som mulig standardbehandling til svær hæmofili A. Emicizumab tilfører ikke nogen klinisk merværdi hos den generelle patientpopulation og har betydelige meromkostninger sammenlignet med faktor VIII-præparater.
    Se anbefalingen her