Gå til hovedindholdet

Fire nye anbefalinger fra Medicinrådet

På det 33. rådsmøde den 23. oktober 2019 har Medicinrådet færdigbehandlet fire nye anbefalinger til regionerne.
Der er tale om henholdsvis damoctocog alfa pegol (Jivi), olaparib (Lynparza), risankizumab (Skyrizi) og dacomitinib (Vizinpro)

23. oktober 2019

Medicinrådet har på dagens møde færdigbehandlet følgende anbefalinger:

Damoctocog alfa pegol (Jivi) til hæmofili A

 • Medicinrådet anbefaler damoctocog alfa pegol (Jivi) som mulig standardbehandling til hæmofili A hos
  patienter ≥ 12 år.
  Damoctocog alfa pegol har ingen klinisk merværdi sammenlignet med efmoroctocog alfa (Elocta) og
  rurioctocog alfa pegol (Adynovi), og omkostningerne til behandlingen er mindre.

  Læs anbefalingen her:

  Damoctocog alfa pegol (Jivi) til hæmofili A

 

Olaparib (Lynparza) til kræft i æggestokkene, 1. linje

 • Medicinrådet anbefaler olaparib som mulig standardbehandling til patienter med nydiagnosticeret avanceret high-grade BRCA-muteret kræft i æggestokkene, æggelederne eller primær kræft i bughinden. Anbefalingen gælder patienter, som ikke er kandidater til behandling med bevacizumab.

 

 • Medicinrådet anbefaler olaparib som mulig standardbehandling til patienter med nydiagnosticeret avanceret high-grade BRCA-muteret kræft i æggestokkene, æggelederne eller primær kræft i bughinden. Anbefalingen gælder patienter, som er kandidater til behandling med bevacizumab.

 

 

Risankizumab (Skyrizi) til moderat til svær plaque psoriasis

 • Medicinrådet anbefaler risankizumab som mulig standardbehandling til behandling af moderat til svær plaque psoriasis hos voksne, som er kandidater til 2. generations immunmodulerende behandling og ikke har psoriasisartropati. Anbefalingen gælder både patienter, som er behandlingsnaive og behandlingserfarne.

 • Medicinrådet finder, at der er et rimeligt forhold mellem lægemidlets kliniske merværdi og omkostningerne ved behandling med risankizumab sammenlignet med ustekinumab og guselkumab.

 • Medicinrådet anbefaler, at regionerne vælger det af de klinisk ligestillede lægemidler, der er forbundet med de laveste omkostninger.

  Læs anbefalingen her:

  Risankizumab til behandling af moderat til svær plaque psoriasis

 

Damomatinib (Vizinpro) til ikke-småcellet lungekræft og aktiverende Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) mutationer.