Gå til hovedindholdet

To nye anbefalinger fra Medicinrådet

Medicinrådet har den 24. april 2018 behandlet anbefalinger vedrørende atezolizumab (Tecentriq) og tocilizumab (RoActemra)

24. april 2018

På rådsmødet den 24. april 2018 behandlede Medicinrådet anbefalinger vedrørende følgende lægemidler:

Anbefalingerne er udsendt til regionerne. Anbefalingerne og baggrund for anbefalingerne kan findes her: Anbefalinger - nye lægemidler og nye indikationer

Anbefalinger vedrørende lenalidomid (Revlimid) til knoglemarvskræft og ocrelizumab (Ocrevus) til PPMS multipel sklerose var også på dagsordenen for rådsmødet, men blev ikke færdigbehandlede.