Gå til hovedindholdet

Syv nye anbefalinger fra Medicinrådet

Den 30. maj 2018 har Medicinrådet færdigbehandlet anbefalinger om syv lægemidler. Fire lægemidler anbefales som mulig standardbehandling, mens tre lægemidler ikke anbefales som mulig standardbehandling

30. maj 2018

På rådsmødet den 30. maj 2018 har Medicinrådet behandlet nye lægemidler og indikationsudvidelser til multipel sklerose, lungekræft, svær, eosinofil astma, akut lymfatisk leukæmi, neuroendokrine tumorer samt spinal muskelatrofi.

Fire lægemidler anbefales som mulig standardbehandling, mens tre lægemidler ikke anbefales som mulig standardbehandling. Anbefalinger er udsendt til regionerne.

Anbefalingerne og baggrund for anbefalingerne kan findes her: Anbefalinger - nye lægemidler og nye indikationer

Fire lægemidler anbefales som mulig standardbehandling:

 • alectinib (Alecensa) til førstelinjebehandling af patienter med ALK-positiv ikke-kurabel NSCLC stadie III – IV og performance status 0-2
  Medicinrådet anbefaler alectinib som mulig standardbehandling til førstelinjebehandling af patienter med ALK-positiv ikke-kurabel NSCLC stadie III – IV og performance status 0-2.

 • benralizumab (Fasenra) til svær, eosinofil astma
  Medicinrådet anbefaler benralizumab som mulig standardbehandling til svær, eosinofil astma. Anbefalingen er baseret på vurderingen af lægemidlets kliniske merværdi i forhold til mepolizumab. Behandling med benralizumab blev kategoriseret som havende ingen klinisk merværdi i forhold til mepolizumab.

 • telotristat ethyl (Xermelo) i kombination med langtidsvirkende somatostatin-analoger (LA-SSA) til patienter med karcinoid syndrom ved neuroendokrine tumorer (NET), der ikke er velregulerede ved LA-SSA-behandling
  Medicinrådet anbefaler telotristat ethyl i kombination med langtidsvirkende somatostatin-analoger (LA-SSA) som mulig standardbehandling til patienter med karcinoid syndrom ved neuroendokrine tumorer (NET), der ikke er velregulerede ved LA-SSA-behandling. Anbefalingen er baseret på et rimeligt forhold mellem den kliniske merværdi (lille) og omkostninger forbundet med telotristat ethyl i kombination med LA-SSA sammenlignet med LA-SSA alene.

  Effekt og bivirkninger ved behandling med telotristat ethyl bør evalueres efter 4 ugers behandling. Oplever patienten ikke effekt efter 4 uger, bør behandlingen stoppes. For patienter med effekt af telotristat ethyl, bør behandlingen vedligeholdes, så længe effekten varer ved.

 • Lu-177-DOTATATE (Lutathera) i kombination med langtidsvirkende somatostatin-analoger (LA-SSA) til patienter med gastro-entero-pankreatiske neuroendokrine tumorer (GEP-NET), der oplever sygdomsprogression under LA-SSA-behandling
  Medicinrådet anbefaler Lu-177-DOTATATE i kombination med langtidsvirkende somatostatin-analoger (LA-SSA) som mulig standardbehandling til patienter med gastro-entero-pankreatiske neuroendokrine tumorer (GEP-NET), der oplever sygdomsprogression under LA-SSA-behandling, til følgende populationer:
  • Patienter med gastrointestinale neuroendokrine tumorer (GI-NET)
  • Patienter med pankreas-neuroendokrine tumorer (pNET)

Tre lægemidler anbefales ikke som mulig standardbehandling:

 • ocrelizumab (Ocrevus) til primær progressiv multipel sklerose
  Medicinrådet anbefaler ikke ocrelizumab som mulig standardbehandling til patienter med primær progressiv multipel sklerose.

 • inotuzumab ozogamicin (Besponsa) til refraktær eller recidiverende B-celle akut lymfatisk leukæmi
  Medicinrådet anbefaler ikke inotuzumab ozogamicin som mulig standardbehandling til refraktær eller recidiverende B-celle akut lymfatisk leukæmi. Medicinrådet vurderer dog, at inotuzumab ozogamicin kan overvejes til patienter, som vurderes at være kandidater til allogen hæmatopoietisk stamcelletransplantation. Anbefalingen er baseret på en vurdering af forholdet mellem lægemidlets kliniske merværdi og omkostningerne ved behandling med inotuzumab ozogamicin, sammenlignet med dansk standardbehandling, som er en kombination af højdosis kemoterapibehandlinger. Inotuzumab ozogamicin blev kategoriseret som havende lille klinisk merværdi, men er forbundet med væsentlige meromkostninger, der er ude af proportion med den kliniske merværdi. Medicinrådet finder derfor ikke anledning til at anbefale lægemidlet som mulig standardbehandling.

 • nusinersen (Spinraza) til patienter med 5q spinal muskelatrofi
  Medicinrådet finder, at der fortsat ikke er et rimeligt forhold mellem den dokumenterede effekt af nusinersen og ansøgers prisforlangende. Under hensyntagen til alvorlighedsprincippet finder Medicinrådet imidlertid, at der er grundlag for at anbefale ibrugtagning af nusinersen som mulig standardbehandling til følgende patientpopulationer, hvor der er evidens for effekt:
  1) Præsymptomatiske spædbørn med 2-3 SMN2-kopier
  2) Børn med SMA type 1, som opfylder følgende kriterier:
   • 2-3 SMN2-kopier
   • alder ved symptomdebut maks. 6 måneder
   • ikke er i permanent respirationsbehandling ved opstart af behandling
  3) Børn med SMA type 2, som opfylder følgende kriterier:

  •   mindst 2 SMN2-kopier
  •   alder ved symptomdebut maks. 24 måneder
  •   maks. 4 års sygdomsvarighed ved opstart af behandling
  •   ingen assisteret ventilation udover natligt behov og mere end 95 % SaO2 uden assisteret ventilation.

  Nusinersen kan ikke anbefales som mulig standardbehandling til patienter med SMA generelt. Ved SMA type 2 gælder særlige kriterier for opfølgning og ophør af behandlingen. Se ”Kriterier for ibrugtagning af nusinersen ved SMA type 2 ”.Yderligere oplysninger om Medicinrådets anbefaling findes i ”Baggrund for Medicinrådets anbefaling” og ”Tillæg til Medicinrådets anbefaling”.