Gå til hovedindholdet

Medlemmer af Medicinrådet og fagudvalg kan ikke modtage ydelser fra firmaer

Størstedelen af medlemmerne af fagudvalget vedrørende gigtsygdomme må forlade fagudvalget, fordi deres kongresdeltagelse ikke er i overensstemmelse med Medicinrådets habilitetspolitik om, at medlemmer ikke må modtage ydelser fra firmaer, som har lægemidler til vurdering.

16. maj 2017

11 ud af 14 medlemmer af fagudvalget vedrørende gigtsygdomme har valgt at deltage i en kongres sponsoreret af et firma, heraf syv medlemmer med et firma som har et nyt lægemiddel på vej til vurdering i fagudvalget. Det er ikke foreneligt med Medicinrådets habilitetsregler, og derfor må medlemmerne forlade fagudvalget:

- Patienterne skal kunne stole på, at Medicinrådets anbefalinger ikke er påvirket af lægemiddelfirmaers interesser. Vi tager ansvaret for, at lægemidler alene vælges på et sagligt og uafhængigt grundlag, meget alvorligt. Derfor er det ikke acceptabelt, at fagudvalgsmedlemmer får betalt deres deltagelse i en kongres af det firma, som snarest skal have et lægemiddel vurderet i samme fagudvalg. Vi vil gerne understrege, at vi ikke har set konkrete problemer i fagudvalgets arbejde, men af hensyn til troværdigheden vil vi værne om fagligheden og uafhængigheden, og derfor accepterer Medicinrådet ikke, at medlemmer modtager gaver såsom kongresrejser eller honorarer fra lægemiddelindustrien, siger Steen Werner Hansen, som sammen med Jørgen Schøler Kristensen deler formandskabet for Medicinrådet.

Nødvendigt med strenge habilitetskrav
Medicinrådet har på flere møder diskuteret habilitetspolitikken og erfaringen med at anvende politikken til blandt andet at vurdere habiliteten for fagudvalgsformænd:

- Den aktuelle sag viser med al tydelighed, at strenge habilitetskrav er nødvendige. Rådet har skærpet linjen i forhold til KRIS og RADS, og der vil være en overgangsperiode, hvor vi vurderer hvert enkelt tilfælde, indtil medlemmerne kan tilpasse deres aktiviteter. I det konkrete tilfælde bad fagudvalget om Medicinrådets vurdering, og Rådet gav dem valget mellem at takke nej til firmaets tilbud om kongresdeltagelsen eller at forlade fagudvalget. De valgte firmaets tilbud og kan derfor ikke længere deltage i fagudvalgets arbejde, siger Jørgen Schøler Kristensen og fortsætter:

- Vi er klar over, at vores habilitetspolitik kan betyde, at det kan blive sværere at finde medlemmer, som er habile, men vi kan på ingen måde acceptere, at uvedkommende interesser påvirker arbejdet i fagudvalgene. Forhåbentlig vil klinikerne selv have en interesse i at deltage i Medicinrådets arbejde og dermed tilpasse deres aktiviteter, siger han.

Medicinrådet igangsætter nu nye udpegninger til de ledige pladser i fagudvalget.

Læs mere: Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer