Gå til hovedindholdet

Zanubrutinib (Brukinsa)

Status: 16-ugers proces (Direkte indplaceret i behandlingsvejledning)

Ansøger: BeiGene
ATC-kode: L01EL03
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Blodkræft Kronisk lymfatisk leukæmi
Anvendelse:  Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL), 1. linje
Fagudvalg:  Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)
Sidst opdateret: 23. februar 2024

Zanubrutinib er blevet direkte indplaceret i: Medicinrådets behandlingsvejledning vedr. kronisk lymfatisk leukæmi (CLL), der blev godkendt den 21. februar 2024

Status for Medicinrådets vurdering (direkte indplacering)

Anmodning om vurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om vurdering
18. juli 2022. 

Medicinrådet afventer en ansøgning fra virksomheden.

Medicinrådet har modtaget en ny og opdateret anmodning om vurdering
31. marts 2023. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en ansøgning fra virksomheden
04. januar 2023. 

Medicinrådet gennemgår ansøgningsmaterialet og går i dialog med virksomheden for at sikre, at ansøgningen indeholder de nødvendige oplysninger (validering).

Om vurderingen

Aktivitet
Medicinrådet har besluttet, at lægemidlet kan indplaceres direkte i en behandlingsvejledning
15. marts 2023. 

Medicinrådet har godkendt, at lægemidlet bliver vurderet som en del af arbejdet med opdateringen af Medicinrådets behandlingsvejledning. 

Medicinrådet har indplaceret lægemidlet i behandlingsvejledningen
21. februar 2024. 

Medicinrådet har indplaceret lægemidlet i behandlingsvejledningen/tillægget.

OBS: Lægemidlet er først anbefalet af Medicinrådet, når lægemiddelrekommandationen er offentliggjort.