Gå til hovedindholdet

Trastuzumab deruxtecan (Enhertu)

Status: Arkiveret

Ansøger: Daiichi Sankyo og AstraZeneca
ATC-kode: L01XC41
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Brystkræft Mammacancer
Anvendelse:  3. linjebehandling af metastatisk HER2-positiv brystkræft
Fagudvalg:  Brystkræft
Sidst opdateret: 26. januar 2023

OBS: Medicinrådet har den 25. januar 2023 anbefalet trastuzumab deruxtecan til patienter med ikke-resekterbar eller metastatisk HER2-positiv brystkræft, som har modtaget en eller flere tidligere anti-HER2-baserede regimer. Nedenstående anbefaling er derfor afløst af den seneste anbefaling, som kan ses her.

Anbefaling

Godkendt den 28. oktober 2021

Medicinrådets anbefaling vedrørende trastuzumab deruxtecan til behandling af metastatisk HER2+ brystkræft

Medicinrådet anbefaler ikke trastuzumab deruxtecan (T-DXd) til patienter med metastatisk HER2+ brystkræft, som har haft tilbagefald efter to behandlinger rettet mod brystkræfttypen HER2.

Medicinrådet vurderer, at T-DXd formentlig er et virksomt stof hos patienter, der allerede er blevet behandlet med Trastuzumabemtansin (T-DM1). Medicinrådet kan dog ikke på det foreliggende, spinkle datagrundlag vurdere, om - og i givet fald hvor meget – T-DXd er bedre end den behandling patienterne får i dag. Samtidig er behandlingen dyrere end den nuværende standardbehandling.

Medicinrådet vurderer derfor, at omkostningerne til lægemidlet er for høje i forhold til den usikre merværdi for patienterne.

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
16. december 2020. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
16. december 2020 - 17. marts 2021. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
14. juni 2021. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
14. juni - 01. september 2021. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
20. august 2021. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
01. september 2021. 

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
14. juni - 01. september 2021. 
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser
01. september 2021. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
27. oktober 2021. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
14. juni - 27. oktober 2021. 

Medicinrådet har brugt 19 uger og 2 dage (135 dage) på arbejdet med trastuzumab deruxtecan til metastatisk brystkræft.