Gå til hovedindholdet

Tofacitinib (Xeljanz)

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: Pfizer
ATC-kode: LO4AA29
Sygdomsområde:  Reumatologi Gigtsygdomme
Specifik sygdom:  Reumatoid artrit Kronisk leddegigt
Anvendelse:  Reumatoid artrit
Fagudvalg:  Gigtsygdomme
Sidst opdateret: 01. september 2022

Anbefaling

Godkendt den 07. februar 2018

Medicinrådets anbefaling vedrørende tofacitinib som mulig standardbehandling til reumatoid artrit

Medicinrådet anbefaler tofacitinib som mulig standardbehandling til reumatoid artrit (RA) til følgende populationer:

• Patienter med moderat til svær RA, som endnu ikke har modtaget biologisk behandling.
• Patienter med moderat til svær RA med inadækvat respons til csDMARD og som har oplevet svigt af TNF-alfahæmmer.
• Patienter med moderat til svær RA, hvor behandling med MTX ikke er en mulighed, og som endnu ikke har modtaget biologisk behandling (monoterapi).
• Patienter med moderat til svær RA hvor behandling med MTX ikke er en mulighed, og som har oplevet svigt af TNF-alfahæmmer (monoterapi).

Endelig ansøgning (denne er en seperat fil, på grund af filens størrelse)

OBS: Lægemidlet er indplaceret i Medicinrådets behandlingsvejledning vedr. kronisk leddegigt via et tillæg

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
14. februar 2017. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
14. februar - 05. maj 2017. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
12. juli 2017. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
12. juli - 13. december 2017. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
6. - 19. december 2017. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
13. december 2017. 
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret

Omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag
02. januar 2018. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
07. februar 2018. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
12. juli 2017 - 07. februar 2018. 

Medicinrådet har gennemført vurderingen af tofacitinib på 20 uger og 5 dage.