Gå til hovedindholdet

Sotorasib (Lumykras)

Status: Færdigbehandlet (Ikke anbefalet)

Ansøger: Amgen AB
ATC-kode: L01XX73
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Lungekræft Cancer pulmonis
Anvendelse:  Voksne med fremskreden ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) med KRAS G12C-mutation, som er progredieret efter mindst én tidligere systemisk behandling
Fagudvalg:  Lungekræft
Sidst opdateret: 10. maj 2023

Anbefaling

Godkendt den 28. september 2022

Medicinrådets anbefaling vedr. sotorasib til andenlinjebehandling af uhelbredelig ikke-småcellet lungekræft med KRAS G12C-mutation - version 1.0

Medicinrådet anbefaler ikke sotorasib til behandling af voksne med fremskreden ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) med KRAS G12C-mutation, som tidligere har gennemgået en eller flere systemiske behandlinger.

Medicinrådet vurderer, at det er usikkert, om sotorasib kan forlænge patienternes levetid sammenlignet med docetaxel, som er den nuværende standardbehandling. Der kan være alvorlige bivirkninger ved begge behandlinger, men typerne af bivirkninger er forskellige.

Sammenligningen af de to behandlinger baserer sig på et studie af sotorasib uden kontrolgruppe samt et separat studie af docetaxel. Patientpopulationerne i de to studier er dog kun delvist sammenlignelige, og datagrundlaget er derfor meget usikkert.

Behandling med sotorasib er dyrere end med docetaxel. Samlet set vurderer Medicinrådet derfor, at omkostningerne ikke er rimelige i forhold til effekten, særligt når usikkerheden om effekten og bivirkningerne tages i betragtning.

Status for Medicinrådets vurdering

Anmodning om vurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om vurdering
15. juni 2021. 

Ansøgning (dag 0)

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
23. maj 2022. 

Fagudvalget og sekretariatet vurderer dokumentationen i ansøgningen og udarbejder en vurderingsrapport.

Vurderingsrapport

Aktivitet
Fagudvalget og sekretariatet har udarbejdet en vurderingsrapport, som er sendt til ansøger og Amgros
19. august 2022. 

På baggrund af vurderingsrapporten forhandler Amgros med ansøger om lægemidlets pris.

Forhandling

Aktivitet
Sekretariatet har modtaget et forhandlingsnotat med de forhandlede priser fra Amgros
06. september 2022. 

Beslutning om anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
28. september 2022. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
23. maj - 28. september 2022. 

Medicinrådet har brugt 18 uger og 2 dage (128 dage) på sotorasib til andenlinjebehandling af uhelbredelig ikke-småcellet lungekræft med KRAS G12C-mutation.

Anmodning om revurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om revurdering
10. maj 2023. 
Formandskabet har besluttet, at der ikke skal igangsættes en revurdering
08. juni 2023. 

Ansøger har indsendt en anmodning om revurdering af Medicinrådets anbefaling af sotorasib til NSCLC med KRAS G12C-mutation på baggrund af nyt data og ny pris.

Medicinrådets formandskab har besluttet, at Medicinrådet ikke skal revurdere anbefalingen.