Gå til hovedindholdet

Pembrolizumab (Keytruda)

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: MSD Danmark
ATC-kode: L01XC18
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Hoved- og halskræft
Anvendelse:  Hoved- og halskræft
Fagudvalg:  Hoved- og halskræft
Sidst opdateret: 30. januar 2019

Anbefaling

Godkendt den 30. januar 2019

Medicinrådets anbefaling vedrørende pembrolizumab som mulig standardbehandling til hoved-halskræft

Medicinrådet anbefaler pembrolizumab som mulig standardbehandling til patienter med recidiverende eller metastaserende planocellulær hoved-halskræft, som behandles i 2. linje. Patienterne skal være progredieret på eller efter platinindeholdende behandling, være i performancestatus 0-1 og have udtryk afPD-L1 ≥ 50 % vurderet på væv fra tumor ved Tumor Proportion Score (TPS).

Medicinrådet finder, at der er et rimeligt forhold mellem lægemidlets kliniske merværdi og omkostningerne ved behandling med pembrolizumab sammenlignet med nivolumab, som er dansk standardbehandling.

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
01. juni 2018. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
1. juni - 03. oktober 2018. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
06. december 2018. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
6. - 12. december 2018. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
5. - 14. december 2018. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
14. december 2018. 

Omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag
30. januar 2019. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
30. januar 2019. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
06. december 2018 - 30. januar 2019. 

Medicinrådet har gennemført vurderingen af pembrolizumab på 7 uger og 6 dage.