Gå til hovedindholdet

Osimertinib (Tagrisso)

Status: Færdigbehandlet (Ikke anbefalet)

Ansøger: AstraZeneca
ATC-kode: L01EB04
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Lungekræft Cancer pulmonis
Anvendelse:  EGFR-muteret ikke-småcellet lungekræft, adjuverende behandling
Fagudvalg:  Lungekræft
Sidst opdateret: 14. juni 2023

Medicinrådet revurderer denne anbefaling.

Revurderingen sker, fordi ansøger har indsendt en anmodning om revurdering. 

Anbefaling

Godkendt den 26. oktober 2022

Medicinrådets anbefaling vedr. osimertinib til adjuverende behandling af EGFR-muteret ikke-småcellet lungekræft, version 1.0 

Medicinrådet anbefaler ikke osimertinib som adjuverende behandling af patienter med EGFR-muteret ikke-småcellet lungekræft efter operation. Formålet med adjuverende behandling med osimertinib er at forhindre eller forsinke tilbagefald af sygdommen efter operation, med henblik på at forlænge overlevelsen.

Adjuverende osimertinib kan forsinke sygdommens tilbagefald, men giver også bivirkninger. Der er dog ikke tilstrækkelig lang opfølgning til at kunne vurdere, om adjuverende osimertinib kan forlænge patienternes liv i forhold til den behandlingsfrie monitorering, de får i dag. Samtidig er osimertinib dyrere.

På grund af usikkerheden i datagrundlaget kan Medicinrådet ikke vurdere omkostningseffektiviteten af osimertinib som adjuverende behandling.

Status for Medicinrådets vurdering

Anmodning om vurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om vurdering
03. maj 2021. 

Ansøgning (dag 0)

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
02. maj 2022. 

Fagudvalget og sekretariatet vurderer dokumentationen i ansøgningen og udarbejder en vurderingsrapport.

Vurderingsrapport

Aktivitet
Fagudvalget og sekretariatet har udarbejdet en vurderingsrapport, som er sendt til ansøger og Amgros
16. september 2022. 

På baggrund af vurderingsrapporten forhandler Amgros med ansøger om lægemidlets pris.

Forhandling

Aktivitet
Sekretariatet har modtaget et forhandlingsnotat med de forhandlede priser fra Amgros
30. september 2022. 

Beslutning om anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
26. oktober 2022. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
2. maj - 26. oktober 2022. 

Medicinrådet har brugt 25 uger og 2 dage (177 dage) på arbejdet med osimertinib til adjuverende behandling af EGFR-muteret ikke-småcellet lungekræft.

Anmodning om revurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om revurdering
24. marts 2023. 
Formandskabet har besluttet, at der skal igangsættes en revurdering
08. juni 2023. 

Ansøger har indsendt en anmodning om revurdering af Medicinrådets anbefaling af osimertinib til adjuverende EGFR-positiv ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) på baggrund af ny data.

Medicinrådets formandskab har besluttet, at Medicinrådet skal revurdere anbefalingen.