Gå til hovedindholdet

Osimertinib (Tagrisso)

Status: Færdigbehandlet (Delvist anbefalet)

Ansøger: AstraZeneca
ATC-kode: L01EB04
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Lungekræft Cancer pulmonis
Anvendelse:  EGFR-muteret ikke-småcellet lungekræft, adjuverende behandling
Fagudvalg:  Lungekræft
Sidst opdateret: 23. maj 2024

Anbefaling

Godkendt den 22. maj 2024

Medicinrådets anbefaling vedr. osimertinib til adjuverende behandling af NSCLC, version 2.0

Medicinrådet anbefaler osimertinib som adjuverende behandling af patienter med EGFR-muteret ikke-småcellet lungekræft efter operation, og som har stadium IIIA-sygdom (AJCC version 7). Formålet med adjuverende behandling er at mindske risikoen for tilbagefald af sygdommen efter operation for at forlænge overlevelsen.

Medicinrådet vurderer, at adjuverende osimertinib udskyder tiden til sygdomstilbagefald og kan forlænge overlevelsen hos patienter med stadium IIIA-sygdom sammenlignet med nuværende praksis. Behandling med osimertinib kan give alvorlige bivirkninger, herunder pneumonitis.

Samlet set vurderer Medicinrådet, at omkostningerne til behandlingen er rimelige i forhold til effekten hos patienter med stadium IIIA-sygdom.


Medicinrådet anbefaler ikke osimertinib som adjuverende behandling af patienter med EGFR-muteret ikke-småcellet lungekræft efter operation, og som har stadium IB-II-sygdom (AJCC version 7).

Medicinrådet finder det ikke dokumenteret, at adjuverende osimertinib forlænger overlevelsen hos patienter med stadium IB-II-sygdom sammenlignet med nuværende praksis, og det ikke kan udelukkes, at adjuverende osimertinib alene udskyder tiden til tilbagefald fremfor at forhindre dem. Dette er især væsentligt, da patienter, der får tilbagefald, behandles med osimertinib i dansk klinisk praksis, og det er usikkert, hvordan brug af adjuverende osimertinib vil påvirke denne efterfølgende behandling. Risikoen for tilbagefald med nuværende praksis er mindre hos patienter med stadium IB-II-sygdom sammenlignet med stadium IIIA. Medicinrådet vurderer derfor, at der er en risiko for overbehandling med adjuverende osimertinib hos patienter med stadium IB-II-sygdom, samtidig med at patienterne udsættes for alvorlige bivirkninger.

Behandling med adjuverende osimertinib er væsentlig dyrere end nuværende standardbehandling. I betragtning af usikkerheden om den forventede effekt af behandlingen, vurderer Medicinrådet, at der ikke er et rimeligt forhold mellem effekt, bivirkninger og pris på adjuverende osimertinib hos patienter med stadium IB-II-sygdom.

Status for Medicinrådets revurdering

Anmodning om revurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om revurdering
24. marts 2023. 
Formandskabet har besluttet, at der skal igangsættes en revurdering
08. juni 2023. 

Ansøger har indsendt en anmodning om revurdering af Medicinrådets anbefaling af osimertinib til adjuverende EGFR-positiv ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) på baggrund af ny data.

Medicinrådets formandskab har besluttet, at Medicinrådet skal revurdere anbefalingen.

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en ansøgning fra virksomheden
30. august 2023. 

Medicinrådet gennemgår ansøgningsmaterialet og går i dialog med virksomheden, for at sikre at ansøgningen indeholder de nødvendige oplysninger (validering)

Medicinrådet har godkendt ansøgningen (dag 0)
19. december 2023. 

Fagudvalget og sekretariatet vurderer dokumentationen i ansøgningen og udarbejder en vurderingsrapport.

Vurderingsrapport

Aktivitet
Fagudvalget og sekretariatet har udarbejdet en vurderingsrapport, som er sendt til ansøger og Amgros
12. april 2024. 

På baggrund af vurderingsrapporten forhandler Amgros med ansøger om lægemidlets pris.

Forhandling

Aktivitet
Sekretariatet har modtaget et forhandlingsnotat med de forhandlede priser fra Amgros
24. april 2024. 

På baggrund af vurderingsrapporten forhandler Amgros med ansøger om lægemidlets pris.

Beslutning om anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
19. december 2023 - 22. maj 2024. 

Medicinrådet har brugt 20 uger og 3 dage (103 dage) på arbejdet med osimertinib til adjuverende behandling af EGFR-muteret ikke-småcellet lungekræft, vers. 2.0.