Gå til hovedindholdet

Nivolumab (Opdivo) i kombination med ipilimumab

Status: Færdigbehandlet (Delvist anbefalet)

Ansøger: Bristol Myers Squibb
ATC-kode: L01XC17 + L01XC11
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Lungekræft Cancer pulmonis Lungehindekræft Malignt pleuralt mesotheliom
Anvendelse:  1. linjebehandling af ikke-resekterbar malignt pleuralt mesotheliom
Fagudvalg:  Lungekræft
Sidst opdateret: 24. marts 2022

Anbefaling

Godkendt den 23. marts 2022

Medicinrådets anbefaling vedrørende nivolumab i kombination med ipilimumab til behandling af ikke-resektabel lungehindekræft - version 1.0

Medicinrådet anbefaler nivolumab i kombination med ipilimumab som førstelinjebehandling af patienter med lungehindekræft og ikke-epiteloid histologi.

Det er dokumenteret, at behandlingen forlænger patienternes levetid væsentligt, og at en højere andel af patienterne lever mere end tre år sammenlignet med nuværende standardbehandling.

Behandlingen er betydeligt dyrere end platinbaseret kemoterapi. Medicinrådet vurderer dog samlet set, at omkostningerne er rimelige i forhold til effekten.

Medicinrådet anbefaler ikke nivolumab i kombination med ipilimumab som førstelinjebehandling af patienter med lungehindekræft og epiteloid histologi, fordi det ikke er dokumenteret, at behandlingen forlænger patienternes levetid.

Behandlingen er samtidig betydeligt dyrere end nuværende standardbehandling.

Medicinrådet har vurderet nivolumab i kombination med ipilimumab som førstelinjebehandling til to grupper af voksne patienter med ikke-resektabelt lungehindekræft (malignt pleuralt mesoteliom) efter vævstype (epiteloid og ikke-epiteloid histologi). Patienterne er alle i performancestatus 0-1. Det er altså patienter i god almentilstand, som tåler kemoterapi og strålebehandling, men hos hvem kræften ikke kan opereres væk/fjernes ved kirurgi.

Status for Medicinrådets vurdering

Anmodning om vurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om vurdering
15. februar 2021. 

Ansøgning (dag 0)

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
20. september 2021. 

Fagudvalget og sekretariatet vurderer dokumentationen i ansøgningen og udarbejder en vurderingsrapport.

Vurderingsrapport

Aktivitet
Fagudvalget og sekretariatet har udarbejdet en vurderingsrapport, som er sendt til ansøger og Amgros
16. februar 2022. 

På baggrund af vurderingsrapporten forhandler Amgros med ansøger om lægemidlets pris.

Forhandling

Aktivitet
Sekretariatet har modtaget et forhandlingsnotat med de forhandlede priser fra Amgros
02. marts 2022. 

Beslutning om anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
23. marts 2022. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
20. september 2021 - 23. marts 2022. 

Medicinrådet har brugt 26 uger og 2 dage (184 dage) på arbejdet med Medicinrådets anbefaling vedrørende nivolumab i kombination med ipilimumab til behandling af ikke-resektabel lungehindekræft.