Gå til hovedindholdet

Momelotinib (Omjjara)

Status: Færdigbehandlet (Delvist anbefalet)

Ansøger: GSK
ATC-kode: L01EJ04
Sygdomsområde:  Blodsygdomme Hæmatologi Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Myelofibrose
Anvendelse:  Behandling af splenomegali eller konstitutionelle symptomer relateret til myelofibrose ved samtidig anæmi
Fagudvalg:  Kroniske myeloproliferative sygdomme (inkl. kronisk myeloid leukæmi)
Sidst opdateret: 26. april 2024

Anbefaling

Godkendt den 24. april 2024

Medicinrådets anbefaling vedr. momelotinib til behandling af splenomegali eller konstitutionelle symptomer relateret til myelofibrose ved samtidig anæmi - version 1.0

Medicinrådet anbefaler momelotinib til behandling af patienter med symptomgivende myelofibrose, som samtidig lider af moderat til svær anæmi. Anbefalingen gælder kun patienter, der er eller har været i behandling med en anden JAK-hæmmer og har haft gavn af det, men som har oplevet hæmatologiske bivirkninger (JAK-erfarne patienter).

Effekten og sikkerheden ved momelotinib er sammenlignet med fortsat behandling med ruxolitinib, som også er en JAK-hæmmer. Begge behandlinger kan give miltrespons og forbedre myelofibrose-relaterede symptomer såsom nattesved, feber og smerter under ribbenene. Effekten og sikkerheden ved at skifte til behandling med momelotinib er overordnet set sammenlignelig i forhold til fortsat behandling med ruxolitinib. Sikkerhedsprofilen ift. risiko for anæmi er dog mere fordelagtig for momelotinib, som derfor er et relevant behandlingsalternativ til JAK-erfarne patienter med samtidig anæmi.

De samlede omkostninger ved behandling med momelotinib er sammenlignelige med fortsat behandling med ruxolitinib. Derfor vurderer Medicinrådet, at der er et rimeligt forhold mellem effekt og omkostninger for momelotinib.


Medicinrådet anbefaler ikke momelotinib til behandling af patienter med symptomgivende myelofibrose, som samtidig lider af moderat til svær anæmi, men som ikke tidligere er behandlet med en JAK-hæmmer (JAK-naive patienter).

Effekten og sikkerheden af momelotinib er sammenlignet med ruxolitinib, som også er en JAK-hæmmer. Færre patienter behandlet med momelotinib oplever en forbedring af deres samlede myelofibrose-relaterede symptomer end ved behandling med ruxolitinib. Sikkerheden ved momelotinib er overordnet set sammenlignelig med ruxolitinib, selvom lægemidlerne er forbundet med forskellige specifikke bivirkninger.

Samlet set vurderer Medicinrådet, at momelotinib er et dårligere alternativ end den nuværende behandling til denne patientgruppe (JAK-naive patienter).

OBS: Rådet gør opmærksom på, at behandlingen ikke kan tilbydes til danske patienter på nuværende tidspunkt. Det skyldes leveringsproblemer med momelotinib (Omjjara). Virksomheden forventer at kunne levere momelotinib til september 2024.

Status for Medicinrådets vurdering

Anmodning om vurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om vurdering
31. august 2023. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en ansøgning fra virksomheden
08. januar 2024. 

Medicinrådet gennemgår ansøgningsmaterialet og går i dialog med virksomheden, for at sikre at ansøgningen indeholder de nødvendige oplysninger (validering)

Medicinrådet har godkendt ansøgningen (dag 0)
08. januar 2024. 

Fagudvalget og sekretariatet vurderer dokumentationen i ansøgningen og udarbejder en vurderingsrapport.

Vurderingsrapport

Aktivitet
Fagudvalget og sekretariatet har udarbejdet en vurderingsrapport, som er sendt til ansøger og Amgros
08. marts 2024. 

På baggrund af vurderingsrapporten forhandler Amgros med ansøger om lægemidlets pris.

Forhandling

Aktivitet
Sekretariatet har modtaget et forhandlingsnotat med de forhandlede priser fra Amgros
08. april 2024. 

Beslutning om anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
24. april 2024. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
8. januar - 24. april 2024. 

Medicinrådet har brugt 15 uger (75 dage) på arbejdet med momelotinib til behandling af splenomegali eller konstitutionelle symptomer relateret til myelofibrose ved samtidig anæmi.