Gå til hovedindholdet

Guselkumab (Tremfya)

Status: 16-ugers proces (Direkte indplaceret i behandlingsvejledning)

Ansøger: Janssen-Cilag A/S
ATC-kode: L04AC16
Sygdomsområde:  Hudsygdomme Dermatologi
Specifik sygdom:  Psoriasis
Anvendelse:  Moderat til svær plaque-psoriasis
Fagudvalg:  Psoriasis og psoriasis med ledgener
Sidst opdateret: 01. september 2023

Medicinrådet har indplaceret lægemidlet direkte i behandlingsvejledningen via et tillæg til behandlingsvejledning.

Se den aktuelle behandlingsvejledning her: Medicinrådets behandlingsvejledning vedr. psoriasis.

Vurderingen følger Medicinrådets metodevejledning og procesvejledning for vurdering af nye lægemidler og indikationsudvidelser. 

OBS: Lægemidlet er først anbefalet af Medicinrådet, når lægemiddelrekommandationen er offentliggjort.

Direkte indplacering i behandlingsvejledning

Godkendt den 31. august 2023

Tillæg til Medicinrådets behandlingsvejledning vedr. psoriasis - Direkte indplacering af deucravacitinib og guselkumab - version 1.0-X

Status for Medicinrådets vurdering (direkte indplacering)

Anmodning om vurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om vurdering
14. december 2022. 

Om vurderingen

Aktivitet
Medicinrådet har besluttet, at lægemidlet kan indplaceres direkte i en behandlingsvejledning
21. marts 2023. 

Medicinrådet har godkendt, at lægemidlet bliver vurderet som en del af arbejdet med opdateringen af Medicinrådets behandlingsvejledning. 

Medicinrådet har indplaceret lægemidlet i behandlingsvejledningen/tillægget
31. august 2023. 

Medicinrådet har indplaceret lægemidlet direkte i behandlingsvejledningen via et tillæg til Medicinrådets behandlingsvejledning vedr. psoriasis