Gå til hovedindholdet

Filgotinib (Jyseleca)

Status: 16-ugers proces (Direkte indplaceret i behandlingsvejledning)

Ansøger: Galapagos Biopharma
ATC-kode: L04AA45
Sygdomsområde:  Gigtsygdomme Reumatologi
Specifik sygdom:  Kronisk leddegigt Reumatoid artrit
Anvendelse:  Kronisk leddegigt
Fagudvalg:  Gigtsygdomme
Sidst opdateret: 31. august 2023

Anbefaling

Godkendt den 31. august 2023

Medicinrådet har godkendt et tillæg til Medicinrådets gennemgang af terapiområdet kronisk leddegigt og har indplaceret filgotinib i behandlingsrækkefølgen. Indplaceringen afløser Medicinrådets tidligere anbefaling af filgotinib fra maj 2021. 

Find tillægget her.

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
13. juli 2020. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
13. juli - 30. september 2020. 
Medicinrådet har sendt protokollen til ansøger

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
18. december 2020. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
18. december 2020 - 24. marts 2021. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
12. marts 2021. 
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
26. maj 2021. 

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
18. december 2020 - 26. maj 2021. 
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser
24. marts 2021. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
26. maj 2021. 
Anbefaling Bilag til anbefaling

OBS. Anbefalingen er ikke længere gyldig.

Medicinrådet har den 31. august 2023 godkendt et tillæg til Medicinrådets gennemgang af terapiområdet kronisk leddegigt og har indplaceret filgotinib i behandlingsrækkefølgen. Indplaceringen afløser Medicinrådets tidligere anbefaling af filgotinib fra maj 2021. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
18. december 2020 - 26. maj 2021. 

Medicinrådet har brugt 22 uger og 2 dage (156 dage) på arbejdet med filgotinib til kronisk leddegigt.

Anmodning om revurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om revurdering
24. november 2022. 
Formandskabet har besluttet, at der skal igangsættes en revurdering
27. januar 2023. 

Formandskabet har den 27. april 2023 besluttet at revurdere anbefalingen vedr. filgotinib (Jyseleca) til kronisk leddegigt.