Gå til hovedindholdet

Enzalutamid (Xtandi) (revurdering)

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: Astellas Pharma A/S
ATC-kode: L02BB04
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Prostatakræft Prostatacancer
Anvendelse:  Ikke-metastaserende kastrationsresistent prostatakræft (nmCRPC)
Fagudvalg:  Kræft i blærehalskirtlen
Sidst opdateret: 26. maj 2021

Medicinrådet har på baggrund af nye data foretaget en revurdering af enzalutamid til behandling af højrisiko ikke-metastaserende kastrationsresistent prostatakræft.

Se Medicinrådets tidligere behandling af enzalutamid, som blev afsluttet den 24. september 2019.

Anbefaling

Godkendt den 26. maj 2021

Medicinrådet anbefaler enzalutamid i kombination med androgen deprivationsterapi (ADT) til patienter med højrisiko ikkemetastaserende kastrationsresistent prostatakræft som mulig standardbehandling, fordi behandlingen betyder, at patienterne lever længere end med behandling med ADT alene, og bivirkningerne er acceptable.

Samtidig vurderer Medicinrådet, at sundhedsvæsenets omkostninger til enzalutamid vil være rimelige i forhold til lægemidlets effekt.

Medicinrådet har i anbefalingen også lagt vægt på, at effekt, bivirkninger og pris er sammenlignelige med apalutamid og darolutamid, som Medicinrådet i hhv. januar og marts 2021 anbefalede til samme
patientgruppe.

OBS: Sammenligning af enzalutamid, darolutamid i kombination med ADT og apalutamid til ikke-metastaserende kastrationsresistent prostatakræft (nmCRPC)

Status for vurdering af lægemidlet

Forberedelse og protokol

Aktivitet
Medicinrådet har besluttet at tage sagen op af egen drift
20. juli 2020. 
Medicinrådet har modtaget en foreløbig ansøgning
17. september 2020. 
Medicinrådet har sendt protokollen til ansøger
18. september 2020. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
26. februar 2021. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
26. februar - 28. april 2021. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
16. april 2021. 
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
28. april 2021. 

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
26. februar - 26. maj 2021. 
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser
28. april 2021. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
26. maj 2021.